Välkommen, Du har landat hos Svensk Flyghistorisk Förening, där historien flyger!

Välkommen, Du har landat hos Svensk Flyghistorisk Förening, där historien flyger!

Välkommen, Du har landat hos Svensk Flyghistorisk Förening, där historien flyger!

Du har landat hos Svensk Flyghistorisk Förening

.... där historien flyger

Välkommen!

Svensk Flyghistorisk Förening, SFF, är en ideell förening som grundades 1961 och är Sveriges största flyghistoriska organisation med cirka  4 800 medlemmar över hela landet – allt från allmänt flygintresserade till genuina flyghistoriker.
SFF stöder forskning samt omhändertagande och dokumentation av svensk flyghistoria och ger årligen betydande ekonomiska bidrag till olika projekt.

SFF:s verksamhet är spridd över hela landet genom 13 regionavdelningar från Skåne till Norrbotten.
Där arrangeras regelbundet under året ett antal möten med intressanta föredrag och andra aktiviteter som medlemmarna är välkomna att delta i.  

Vårt eget förnämliga bokarkiv innehåller mer än 5.000 titlar plus en omfattande samling tidningsklipp som är en stor tillgång för forskare, författare och journalister.

Medlemmar har dessutom tillgång till föreningens unika digitaliserade mediearkiv, innehållande bl.a. mer än 260.000 foton, ett omfattande ljudarkiv samt ett filmarkiv under uppbyggnad. Allt detta direkt i datorn, surfplattan eller telefonen – en unik flyghistorisk skatt som är ovärderlig för alla medlemmar som söker bilder, filmer eller ljudupptagningar för en mängd olika syften! Inte minst modellbyggare har stor nytta av bildarkivet.

Medlemmar kan också köpa böcker och andra produkter till förmånspris samt erhålla medlemsrabatter på flygmuseer, hotell, m.m.

Har du flyg som intresse, hobby, passion eller yrke skall du förstås bli medlem i Svensk Flyghistorisk Förening!

Som medlem får du:

  • Sex gånger om året vår fantastiska tidning, Svensk Flyghistorisk Tidskrift, varje nummer med minst 56 fullmatade sidor. Den innehåller allt från det första flyget till det allra senaste, civilt och militärt. Detta är vår mest uppskattade medlemsförmån.

  • Dessutom får du en Flyghistorisk Revy, de år som vi ger ut denna.

  • En annan mycket populär medlemsförmån är de träffar som regelbundet arrangeras hos SFF:s 13 regioner från Skåne till Norrbotten. Där får du lyssna till intressanta föredrag och umgås med andra flygentusiaster under trevliga former.

  • Till detta kommer att du som medlem dessutom har tillgång till föreningens unika digitaliserade mediearkiv, innehållande bl.a. mer än 260.000 foton, ett omfattande ljudarkiv samt ett filmarkiv under uppbyggnad. 
    Allt detta direkt i datorn, surfplattan eller telefonen –en unik flyghistorisk skatt som är ovärderlig för alla medlemmar som söker bilder, filmer eller ljudupptagningar för en mängd olika syften! Inte minst modellbyggare har stor nytta av bildarkivet.

  • Även vårt förnämliga bokarkiv med mer än 5.000 titlar och unika dokument är en guldgruva för alla som söker detaljfakta om flyget.

  • Medlemmar kan köpa flyglitteratur och andra produkter till förmånspris samt erhålla medlemsrabatter på flygmuseer, hotell m.m.

Medlemsavgiften för 2024 är 470:-!

Välkommen till Svensk Flyghistorisk Förening!

Du hittar oss även på facebook!