Region Jämtland-Härjedalen

Kontaktperson:

Olle Göransson
Österåsen 520, 845 52  ÅSARNA
Tel: 0687 303 88
E-post: ollegor@telia.com

Plats för möten:

Optand Teknikland, Restaurang Kronan, kl 19.00. (Om ej annat anges). 

Se även www.flygolotta.se

Program 2024 för SFF Jämtland-Härjedalen

To 16/5         Arbetsdag inför öppnandet av flygmuséet.

To 26/9         Anders Jonsson, tidigare spaningspilot på F21, berättar om spionflygning med S-31 Spitfire från F21 till norra Ryssland 1949. 

Copyright © SFF