Publikationer

För de flyghistoriskt intresserade så finns det mycket skrivet att ta del av. Här försöker vi samla information om var ni kan hitta intressant information.

Svensk Flyghistorisk Tidskrift

Tidskriften, som är en medlemstidning, kommer ut fem gånger per år. Material som önskas infört bör vara redaktionen tillhanda senast den 20 jämn månad.
Åsikter och synpunkter framförda i signerade artiklar står artikelförfattaren själv för. Eftertryck medges, källan skall anges.

Redaktionsadress:

Michael Sanz
SFF Kansli
e-mail: redsft@admin

Upplaga: 6000 ex. 
Annonser: Begär annonsprislista från redaktionen.

Svensk Flyghistorisk Förening har under årens lopp givit ut skilda slag av publikationer;

  • 1963: Den första periodiska skriften (nr. 0 dock från 1962) kallades “Meddelanden från Svensk Flyghistorisk Förening” (MSFF) 
  • 1966: MSFF bytte namn till ”Flyghistorisk Revy” (FR).
  • 1970: Första halvåret 1970 förekom “Flyghistoriskt Cirkulär“, och under andra halvåret  “Flyghistorisk Tidskrift” (FT).
  • 1971: Från och med 1971 kallades föreningens tidskrift “Flyghistoriskt Månadsblad” (FM) och utkom mycket riktigt varje månad.
  • 1990: För att underlätta redaktionens arbete beslöts att utge tidskriften sex gånger om året. Det var då givetvis nödvändigt att slopa benämningen Månadsblad, och det gamla namnet Tidskrift återuppstod.
    Från och med 1990 heter således den reguljära publikationen “Svensk Flyghistorisk Tidskrift” (SFT).

Äldre nummer av SFF tidskrifter kan beställas från Medlemsservice, dock med reservation för vissa nr kan vara slut, se kontaktuppgifter ovan.

Som SFF-medlem så kan du, via Medlemstjänster, komma åt alla årgångarna av våra tidskrifter som pdf-dokument, som kan läsas eller skrivas ut.

Flyghistorisk Revy

SFF Temaböker (Flyghistorisk Revy, FR): Den i början av 60-talet inledda serien av “Meddelanden… ” och “Flyghistorisk Revy” (FR) hade löpande numrering genom åren och blandat innehåll.
I och med nr 20 (som utkom 1971) övergick FR emellertid till att behandla ett avgränsat tema. Detta är fortsatt fallet ännu och nu som temabok. Några onumrerade FR har också utgivits.

Digitala böcker och publikationer (ej SFF)

Modellflygnytt och KSAK nyheter  Sveriges modellflygförbund SMFF började med tidning 1961 men före dess så var det KSAK som stod för modellflyget. De skannade äldre tidningarna innehåller förutom modellflyg en hel del om allmänflyg och speciellt segelflyg.

Modellflygnytts gamla nummer – en kulturskatt värd att bevara!!!

Flyginstrument på Malmen 1919-1999 - Lars-Erik Larsson, Linköping har gett oss möjlighet att lägga ut hans bok Flyginstrument på Malmen 1919-1999. Vi hoppas att många skall ha glädje och nytta av att kunna ta del av innehållet i boken på det här sättet. 

Flygvapen-Nytt

Militär vädertjänst i Sverige under 1900-talet 

Svenskt flyg och dess män 

Tidningen TIFF - För teknisk information från Försvarets Materielverk. Publicerad digitalt av Arboga Elektronikhistoriska Förening. 

60 år med Luftfartsinspektionen - Länk till Luftfartsstyrelsens sida.

Flyglitteraturgruppen Malmen (FLIT)

FLIT har egen hemsida: www.flyglitteratur.se

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade. Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och  ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT.

I samband med Flyglitteraturträffen på Malmen utses genom omröstning “Årets flygbok”

Under flyglitteraturmötet finns möjligheter att köpa både nyutkommen och antikvarisk flyglitteratur. Flera av deltagande författare brukar ha med sig både nya och äldre alster ur sin produktion till försäljning.

Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur.

Lista över flygvapenrelaterad litteratur

Här har vi även en sammanställning av flygvapenrelaterad litteratur.

Copyright © SFF