SFF Kronoberg

Kontaktperson:

Kennert Andersson, sekreterare
Tel: 070 678 50 28

Plats för möten:

Kronoberg Flygklubbens stuga, Växjö flygplats. Söndagar kl 16.00 där ej annat anges.

Fika till självkostnadspris

 

Program 2024 för SFF Kronoberg

Planering pågår

Copyright © SFF