SFF Gävleborg

Kontaktperson:

Erik Holmestig
Hagaströmsvägen 11, 806 28 Gävle
tel 073-98 78 633

Plats för möten:

Soldathemmet, V. Gränsgatan 2, Gävle (Huset vid Högskolans fotbollsplan).
Tid: kl 18.00 om inte annat angives.

Alla intresserade är välkomna, medlemmar och blivande sådana.

Program 2024 för SFF-X

28 april ”Svenska flygmuseer”. Jan Forsgren

Copyright © SFF