Nytt i SE-registret

Från och med februari 2024 kommer "Nytt i SE-registret" att publiceras här på vår hemsida istället för i Svensk Flyghistorisk Tidskrift och på så sätt bli åtkomlig för alla kalenderbitare, även om man inte är medlem i SFF. Ambitionen är att nyheter ska komma här varje månad. Därmed kan vi vara snabbare med nyheterna. Tidigare uppgifter t o m december 2023 finns i SFT.

Informationen baseras som på uppgifter från Transportstyrelsen om nyregistreringar, avregistreringar och förändringar i ägare/innehavare under den här månaden. Ifall ingen innehavare anges, saknas uppgift eller så avses privatperson(er). Ändringar i ägande och/eller innehav mellan privatpersoner finns ej heller med. TS-information har kompletterats med information som finns tillgänglig på internets olika hemsidor och andra källor som till exempel Air Britain News, Scramble, SFF Forum, Aerodata, CH-Aviation, Flightradar24, Fokker News, Civil-Spotters, Rotorspot, Wikipedia etc. Tidigare registreringar anges i ordningsföljden senaste först. Förkortningen Ih (leaseholder) betyder innehavare.

OBS! Detaljuppgifter finns också i vårt Forum (länk) under rubriken Civilflygregistret. För att skriva inlägg i Forum måste man vara medlem i Svenskt Flyghistoriskt Forum (OBS! Man behöver inte vara medlem i SFF) och får då åtkomst genom inloggning. Kanske en anledning att bli medlem i forumet?

Nytt i SE-registret april
LÄS MER
NYHET! Nytt i SE-registret!

Från och med februari 2024 kommer "Nytt i SE-registret" att publiceras här på vår hemsida under senaste nytt istället för i Svensk Flyghistorisk Tidskrift och på så sätt bli åtkomlig för alla kalenderbitare, även om man inte är medlem i SFF. Ambitionen är att nyheter ska komma här varje månad. Därmed kan vi vara snabbare […]

LÄS MER
Copyright © SFF