Utmärkelser och Vandringspriser

För att uppmärksamma och belöna olika insatser relaterade till flyghistoria så har SFF ett antal utmärkelser och vandringspriser som man delar ut regelbundet. Dessa är sex till antalet av lite olika art. Du kan läsa mer om dem genom att klicka på länkarna nedan:

Copyright © SFF