Välkommen att bli medlem i SFF!

För att bli medlem fyller du in formuläret nedan.

Årsavgiften är för närvarande

470 SEK

Medlemmar som bor utomlands har en extra kostnad för att täcka extra porto för publikationer. Kontakta oss på kansli@flyghistoria.org för att fråga om medlemsavgiften utomlands.