SFF Örebro

Kontaktperson:

Lars Tolkstam
Restalundsvägen 89, 703 16 Örebro
Tel: 070 549 43 80
E-post: lars.tolkstam@gmail.com

Plats för möten:

Samlingslokalen på Sidvallsgatan 9 i Örebro kl. 18.30 om ej annan anges.
Parkering på andra sidan järnvägen vid Målgatan eller i närområdet.

Långväga gäster kontaktar Lars Tolkstam, tel 070-54 94 380 eller Henrik Tisell, tel 070-64 64 182 för senaste information.

Vill du ha våra medlemsbrev via mail eller har du bytt mailadress, anmäl din mailadress till oss på henrik.c.tisell@gmail.com

 Program 2024 för Region Örebro

Planering pågår

Copyright © SFF