Lokalavdelningar

På 13 olika orter, från Skåne till Norrbotten, förekommer lokal verksamhet bestående av medlemsträffar med olika programpunkter om flyg och flyghistoria. Alla SFF medlemmar är välkomna till alla avdelningars möten då det ingår i medlemsavgiften till SFF. Frekvensen för medlemsträffarna ligger på två till fyra träffar vardera vår- och höstsäsong. Se respektive regions program.

På träffarna förekommer föredrag, filmvisning, diskussioner om flyghistoria, byte av böcker, flygmodeller och möten mellan personer med samma intresse.

För att hitta kontaktuppgifter och lokala aktiviteter välj den avdelning du är intresserad av:

Copyright © SFF