SFF Blekinge

Kontaktperson:

Bengt Andersson
Kuggebodav 14, 372 94 Listerby
tel 0703203328

Plats för möten:

Ronneby Folkets hus, fd Clarbergs hörna vid torget om ej annat anges.
Ny tid kl 18.00 om ej annat anges
Varje träff har utöver dagens tema fasta punkter som en “modellhörna” med
information om nya byggsatser.

Övrig info:

Avdelningens Facebook: https://www.facebook.com/groups/478193895715807/
Avdelningens hemsida under omarbetning: www.Quintus72.se

Planerat program hösten 2024:

24 augusti: Medverkan vid flygdag lördag 2024-08-24 på F 17
1 oktober: Mötestema ej klart. 
5 november: Mötestema ej klart.
3 december: Julmöte utan auktion. Extra årsmöte gällande stadgeändringen från årsmötet 2024-03-12

OBS! Ändringar kan komma att ske både avseende datum och innehåll. 
Sådana ändringar meddelas via i första hand SFF-B Q 72 Facebook-sida. I andra hand
via e-mail och/eller SMS, SFF-Blekinge hemsida, Quintus 72-nytt och SFF hemsida

Du vet väl att som SFF medlem boende i Blekinge är du med automatik medlem i
avdelning Blekinge Quintus 72 och deltar utan extra kostnad i vår verksamhet.

Har du som SFF medlem i Blekinge inte lämnat e-mailadress eller tel.nr till SFF-
Blekinge. Gör det!
Skickas till bengt.3a@telia.com

Copyright © SFF