SFF vandringspris Veteranflygpriset

Priset delas ut vid svenska EAA (chapter 222) årliga Fly-in för bästa vidmakthållande av original eller restaurering och som härigenom håller svensk flyghistoria, civil som militär, levande och flygande. För att vara aktuell måste vinnande objekt vara ett luftfartyg som brukats i Sverige. Vinnande objekt måste vara minst 30 år gammalt. Vinnaren utses efter bedömning av kommitté eller person utsedd av SFF:s styrelse.

Statuter för vandringspriset finner du längst ned.

Vinnare av SFF vandringspris Veteranflygpriset

År

Vinnare

2015
BA-11, SE-XCK, som ägs av Per Englund i Malmslätt. Flygplanets konstruktör är legendariske Björn Andreasson, som under många år var chefskonstruktör vid Malmö Flygindustri, och som är känd för konstruktioner som t.ex. MFI 9, Saab-MFI 15/17 och BA-4.
2016
Cessna 172, SE-CLP, som ägs av Per Arvidsson från Åtorp utanför Degerfors. SE-CLP tillverkad 1959 är den näst äldsta C172 I Sverige.

2017
Dh 82A Tiger Moth, SE-BYL, Tillverkad av ASJA 1937. Fd 553, FV Sk11A kod F5-20, F5-71, F10-71, F10-91, F10-0, Totalhaveri 1997-09-14 Restaurerad av nuvarande ägare Kenneth Öhrn, Säter
2018
DH 80A Puss Moth, SE-AFH, Tillverkad i England 1930. S/n 2038. Renoverad av Curt Sandberg, Stefan Sandberg och Håkan Wijkander, Håtuna, 2012-2016.
2019
Stinson 108-1 Voyager, SE-BCL, Tillverkad i USA 1947. S/n 2103. Importerad till Sverige 1947 och registrerad den 4 september. Restaurerad 1988 av Karl J Johansson, Hedekas. Ägs sedan 2017 av Jack Ljungberg, Höör.
2021
Cessna A185E Skywagon, SE-MIP, Tillverkad i USA 1972. S/n 185-02010. Importerad till Sverige 1972 som SE-FXM, såldes till Finland 1973 och blev OH-CGO. Återkom till Sverige 2010 efter två års stillestånd efter ett markhaveri. Renoverades av Bromma Air Maintenance under 3 år, fick ny registrering SE-MIP och såldes 2013 till Martin Johansson, Stockholm.
2022
Den 4 juni genomfördes EAA Fly-In i Falköping. Vinnare av SFF Veteranflygpris 2022 blev SE-CMY, en Cessna 140 med tillverkningsår 1946 och ägd av Mattias Persson. Den har varsamt renoverats genom åren och bibehållit både interiört och exteriört en känsla av det tidiga allmänflyget efter andra världskriget.
2023
Vinnare av 2023 års Veteranflygpris blev SE-AHC, en Götaverket GV 38 som efter 60 år på backen åter igen kommit i luften tack vare ett fantastiskt renoveringsarbete av Göteborgs Veteranflygsällskap. Mottagare av priset var Filip Gerhardt, som flög till och från Falköping.
2024
2024 års vinnare av SFF Veteranflygpris blev Thomas Nilsson med SE-KYD, en Saab 91B Safir tillverkad 1953. Juryns motivering var ”Varsamt renoverad till originalskick. En enastående reparation där 1+1=1. Ett mycket fint exemplar på en av svensk flyghistorias mest ikoniska flygplan, Saab 91 Safir.” Den omfattande reparationen bestod i att bakkroppen från SE-KYD som havererade 21-05-10 har satts ihop med framkroppen från SE-LAS som skadades 21-05-10 pga påkörning av annat flygplan i hangar.

SFF vandringspris Barkarbypriset – Modell av Saab J 35F

År

Vinnare

2002
Piper PA-12 Super Cruiser, SE-BEK, Mikael Ullman, Vällingby
2003
Benedikt Olafssen och Håkan Wijkander, flygplan: Klemm Kl35D SE-BPT (byggd 1940 och f d Sk 15A FV 5033)
2004
Föreningen Veteranflyg i Norrköping, flygplan: DH 87B Hornet Moth SE-AGE. Flygplanet har funnits i Sverige sedan 1937.
2005
Curt Sandberg, flygplan Klemm 35D (byggd 1940 och f d FV 5060. 
Målad och märkt som Sk 15, F 5 – 174, såsom den en gång var. 
Civilregistrerades 1952 som SE-BPU.
2006
DC 3 SE-CFP Daisy Flygande Veteraner.
2007
Fairchild F.24W-41A Forwarder, SE-AWS Paul Pinato, Norrköping.
2008
Miles M.65 Gemini 1A, SE-AYM. Björn Esbjörnsson, Kågeröd
2009
Piper L-4J Cub, SE-BFD, Mats Johansson, Åkersberga
2010
Bell 47G-2, SE-HCC, Stig Aggevall, Stockholm
2011
Piper J3C-65 Cub, SE-ATE, Helsingborgs Flygklubb, Helsingborg
2012
Luscombe Silvaire 8A, SE-AZU, Björn Hellström och Mats Reher
2013
Piper PA-12 Super Cruiser, SE-BEK, Mikael Ullman, Vällingby
2014
Klemm 35D SE-AKN, med täckt kabin är målat och märkt som det såg ut när det var inmönstrat i flygvapnet från KSAK under åren 1942-44. Ägaren Joakim Westh och Åke Jansson har återuppbyggt det till ett mycket fint originalskick.

Statuter för SFF vandringspris Veteranflygpriset

ATT UTDELAS VID EAA CHAPTER 222 ÅRLIGA FLY-IN

 1. Priset är ett vandringspris som benämns SFF:s Veteranflygpris (tidigare Barkarbypriset) och utgörs av en konstnärligt utförd trämodell av BHT-1 Beauty, monterad ”flygande” på en platta av polerat amerikanskt körsbärsträ. Träplattan bär SFF:s logotyp och texten ”Veteranflygpriset Svensk Flyghistorisk Förening”. Runt träplattans kant finns metallplaketter för ingravering av mottagarens namn och det år som priset tilldelats vinnaren.
 2. Priset delas ut vid svenska EAA (chapter 222) årliga Fly-in för bästa vidmakthållande av original eller restaurering och som härigenom håller svensk flyghistoria, civil som militär, levande och flygande. För att vara aktuell måste vinnande objekt vara av ett luftfartyg som brukats i Sverige. Vinnande objekt måste vara minst 30 år gammalt.
 3. Vinnaren utses efter bedömning av kommitté eller person utsedd av SFF:s styrelse.
 4. Den av styrelsen utsedda kommitténs ordförande ska i dialog med EAA klargöra förutsättningarna för att kandidera till Veteranflygpriset så att informationen når EAA:s medlemmar och besökare i god tid innan det årliga Fly-in.
 5. Flygplan som önskar delta i bedömningen för Veteranflygpriset skall vid ankomst anmäla detta till SFF:s representant på plats, samt märka flygplanet med ”kandidat, Veteranflygpriset”.
 6. Veteranflygplan, som ankommit i tid för bedömning, men som ej anmälts enligt §5 kan likväl få delta som kandidat om kommittén eller den utsedda personen anser det befogat och efter att kontakt med flygplanets ägare för samtycke ägt rum.
 7. Flygplan som kandiderar till Veteranflygpriset skall finnas på plats för bedömning senast kl 12 den huvuddagen av EAA:s fly in samt finnas på plats tills vinnande flygplan utsetts. Ägaren/ägarna av flygplanet eller representant för denne/dessa ska personligen motta priset,
 8. Priset delas ut under passande former vid en tidpunkt under evenemanget som fastställs av kommitténs ordförande i samråd med EAA.
 9. Om kommittén eller den utsedda personen finner, att inget av de kandiderande veteranflygplanen uppvisar tillräckligt bra finish, exteriört och/eller interiört för att kunna utses som vinnare kan beslut fattas att ej utse någon vinnare av priset.
 10. Kommitténs ordförande svarar för att artikelunderlag tillsänds SFT för presentation av vinnaren, samt att information även publiceras på SFF:s hemsida och i sociala medier snarast efter att priset utdelats.
 11. Priset delas ej ut till samma luftfartyg två år i följd.
 12. Priset delas ej ut till samma ägare två år i följd.
 13. Mottagare av priset är ägaren/ägarna till vinnande luftfartyg vid prisets utdelande. Om flygplanet under året byter ägare skall vandringspriset återgå till SFF.
 14. Med priset följer ett kalenderårs medlemskap i SFF för efterföljande år, samt ett diplom att behållas av mottagaren.
 15. SFF:s medlemsregistrator skall informeras om att vinnaren/vinnarna av priset skall få ett fritt medlemskap det efterföljande året. Ansvaret för att detta sker åvilar kommitténs ordförande.
 16. Den av SFF:s styrelse utsedda kommittén eller personen, som beslutar om priset, informerar snarast SFF:s styrelse och SFF:s kansli om mottagarens namn och adress.
 17. Vandringspriset skall av mottagaren återlämnas till SFF:s kansli senast 14 dagar före nästa års evenemang. SFF:s kansli ansvarar för att kontakta innehavaren av priset och tillse att priset återlämnas inom föreskriven tid.
 18. Kommittén eller den utsedda personen ansvarar för att vinnaren/vinnarna av priset informeras om vad som gäller enligt §13 och §15.

Statuterna uppdaterade och antagna vid SFF styrelsemöte 2021-08-10

Copyright © SFF