Hedersmedlemmar

Till Hedersmedlem kan väljas den som i synnerligen hög grad främjat SFF:s ändamål. Hedersmedlemskap föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet.

Mottagare av SFF Förtjänstmedalj

År

Mottagare

1963
Nils Kindberg
1892-1984
1963
Nils Söderberg
1897-1988
1964
Tord Ångström
1892-1978
1966
Gösta von Porat
1886-1972
1967
Hugo Beckhammar
1895-1981
1972
Bengt Nordenskiöld
1891-1983
1972
Gösta Fraenkel
1885-1980
1972
Åge Lundström
1890-1975
1973
Karl Lignell
1893-1987
1975
Ferdinand Cornelius
1896-1983
1975
Bo Lundberg
1907-1991
1976
Hans Reichenberg
1920-1999
1976
Bill Bergman
1904-1981
1977
Per A Norlin
1905-1992
1977
Karl-Arvid Norlin
1901-1989
1978
Sture Blomberg
1910-2004
1979
Eric Boberg
1909-1997
1980
Gösta Norrbohm
1921-1986
1981
Hugo Svenow
1904-1988
1982
Gösta Odqvist
1913-2005
1984
Lars Brising
1915-1995
1985
Erik Olov Sundgren
1936-2022
1985
Anders J Andersson
1899-1987
1986
Curt Nicolin
1921-2006
1987
Lennart Larsson
1930-1999
1988
Nils Personne
1988-2013
1990
Sven-Olof Olson
1926-2021
1990
Irma Ulrich
1909-1999
1991
Rudolf Abelin
1917-2003
1991
Björn Andreasson
1917-1993
1992
Rolf Westerberg
1918-2001
1993
Lennart Arjevall
1928-2011
1994
Bertil Östbo
1916-2007
1995
Åke Sundén
1915-1999
1997
Alf Stålborg
1927-2018
1997
Hans Kofoed
1930-2014
1997
Nils-Arne Nilsson
1932-2014
1997
Håkan Lundborg
1997
Ola Laveson
1997
Olof Wirén
1925-2013
1998
Karl-Eskil Sahlman
1918-2016
1999
Ingemar Skogö
1949-2019
2001
Göthe Johansson
1932-2011
2002
Erik Bratt
1916-2010
2003
Stig Kernell
1922-2014
2004
Jan-Åke Berg
1935-2018
2005
Lars Gibson
2006
Sven Scheiderbauer
2007
Bo Carlson
1928 -2016
2010
Bernt Olsson
2011
Sten Wahlström
1930-2023
2011
Kenneth Göransson
2011
Ulf Edlund
2012
Kjell Ahlberg
1928-2011
2013
Sven Stridsberg
1945-2019
2013
Erik Hallström
1933-2021
2014
Lennart Berns
2015
Bert Stenfeldt
1933-2023
2016
Christer Lokind
2017
Göran Landström
1940-2018
2019
Stieg Ingvarsson
2021
Olle Jensen
2022
Ulf Delbro
2023
Gunnar Åkerberg
2024
Rune Westergren

Arbetsdokument vid nominering av hedersmedlemskap

Till hedersmedlem kan väljas den som i synnerligen hög grad främjat SFF:s ändamål. Hedersmedlemskap föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet
Tolkning och förslag
Medlemskap i SFF är inte nödvändigt för att bli hedersmedlem men det är önskvärt att så är fallet. Lämpligt antal nya hedersmedlemmar är 0-1/ år.
Copyright © SFF