Skip to content

Kronologi över Flyget i Sverige

(only in Swedish)
Uppdaterad 2017-04-17
 

Ett omfattande arbete pågår för att uppdatera kronologin över Flyget i Sverige med rättningar och kompletteringar. Framförallt läggs tid att komplettera med det vi ligger efter med, dvs 2017-2022.
Vi tar tacksamt emot både nya uppgifter och eventuella rättningar på redan införda uppgifter som kan insändas på formulär enligt nedan.
Vi hoppas att alla läsare skall bidra med uppgifter för denna uppdatering.

Kronologin uppdateras och redigeras av styrelseledamoten Per Gustafsson. Skicka uppgifter via e-post till pergus1011(a)gmail.com ( byt ut (a) mot @ )

 
 
 
Uppgifter i blå färg har tillkommit eller ändrats sedan den förra uppdateringen.
Uppgifter i röd färg är osäkra och bör kontrolleras ytterligare samt ev. uppdateras.
 

Förord

Flyghistorisk revy 2000, som tillställdes dem som var medlemmar i Svensk Flyghistorisk Förening 2000, innehöll en kronologi över händelser i den svenska flyghistorien. Underlaget var uppgifter som samlats in av intresserade flyghistoriker. Den delen återges här i form av pdf-dokument för att göra den lätt tillgänglig för dem som även i fortsättningen vill arbeta med att samla in data från den svenska flyghistorien.

Kronologin innehåller en stor mängd data. I en sammanställning av detta slag finns naturligtvis uppgifter varom det råder delade meningar. Notisernas korta rader kan aldrig ge en fullständig beskrivning av händelser. Många av dem, för att inte säga de flesta, skulle kunna utvecklas till omfattande intressanta uppsatser. Uppgifterna kommer vidare från en mängd olika håll med också olika beskrivningar av händelserna. Den vedertagna skildringen kanske inte alltid är den korrekta. En kronologi blir egentligen aldrig färdig. Vi räknade redan vid publiceringen av revyn med rättelser och tillägg.

Svensk Flyghistorisk Förening kommer också att hålla kronologin vid liv med hjälp av nutidens moderna kommunikationsmedier och den här publiceringsformen är en väg. Alla, som är intresserade av den svenska flyghistorien, kan bidra med synpunkter och tillägg.

Kronologin upptar händelser i den svenska flyghistorien, ordnade i tidsföljd. Varje årtal inleds med vad som hänt under året men som inte är anknutet till en särskild tidpunkt under året. På samma sätt inleds månaderna med händelser som inte har kunnat förläggas till någon viss dag under månaden. För att i någon mån anknyta de svenska händelserna till utlandet har således på ett antal ställen i kronologin infogats notiser med internationella tilldragelser av vikt, de flesta dock med anknytning till flygets historia. Dessa utlandsnotiser är satta med kursiv stil och återfinns som punktsatser i början på respektive årtal. Urvalet av kronologins notiser kan naturligtvis alltid diskuteras. Man kan fråga sig om vad som är väsentligt.

I den tryckta revyn var utrymmet begränsat men i denna variant är detta inget problem. Sedan publiceringen av revyn 2000 har vissa ändringar redan införts. Senaste ändringarna är införda med blå text. Uppgifter som vi av någon anledning är tveksamma till, t.ex. om det förekommer två olika versioner, så är detta inlagt med röd färg. Kompletteringar och ändringsförslag kan sändas med till Per Gustafsson (e-postadress ovan)2

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.