Hedersmedlemmar

Söderbergplaketten

Svensk Flyghistorisk Förenings förtjänstmedalj

SFF:s vandringspris till plastmodellbygge (modell av J 29F)

SFF:s vandringspris Veteranflygpriset, 2002 - 2014 kallat Barkarbypriset,
(modell av BHT-1 Beauty). 
År 2002-2011 var priset en modell av J 35 Draken