Demontering av Arlandasamlingarna

Demonteringen av Arlanda Flygsamlingar inför flytten till en magasinslokal i Rosersberg har påbörjat med hjälp av ett team från Statens Maritima och Transporthistoriska Museer. “Helt lätt är det inte”, säger Rickard Andersson från Stenbäcks Flygmuseum och tillika SFT modellflygredaktör, som är en av dem som anlitats för det komplicerade arbetet. “Skyraidern är en stor pjäs och vi vet ännu inte riktigt hur vi skall få den under en gångbro vilken inte riktigt har den höjd som behövs. Ett rent administrativt problem är att klara ut ägarförhållandena för några av flygplanen.” Magasinslokalen beräknas kunna tas i bruk i mars. Arkivalierna kommer att överföras till Järnvägsmuseum i Gävle. Under tiden som flyttbestyren pågår, fortsätter restaureringsarbetet med Albatros B.II från 1917.

Arbetet med demonteringen och flytten liksom de aktiviteter som sedan äger rum i magasinslokalen (t.ex. Albatros-renoveringen) kommer fortlöpande att dokumenteras med filmer och stillbilder inkl. korta texter på Arlanda Flygsamlingars Vänners hemsida, www.arlandaflygsamlingar.se.

Text och foto Lennart Berns

 

Vingen på Lockheed Electra har monterats av och flertalet modeller och andra mindre utställningsföremål är omsorgsfullt nedpackade i flyttlådor.

Det är av största vikt att märka upp flyttkartongerna och att dokumentera deras innehåll. På bilden AFV ordförande Ove Andersson, en av volontärerna som är behjälplig med flytten.