Skip to content

Förteckning flygminnesmärken

Avdelningar

Uppdaterad: 2024-03-31

Bakgrund

Försvarsmakten initierade på sin tid genom dåvarande ÖB Owe Wiktorin ett projekt att dokumentera minnesmärken med flyganknytning.
Det visade sig efter hand att denna dokumentation var i behov av en fortlöpande uppdatering. Denna utförs numera av Svensk Flyghistorisk Förening.

Har Du uppgifter, kompletteringar m.m. om flygminnesmärken, skicka ett mail till: kansli@flyghistoria.org

Nytt: 240414 under A II Minnesstenar/-märken Skåne, Sövde, Sjöbo

Nytt: 240331 under A III Övriga minnesstenar/-märken Blekinge, Ronneby F17 Garnison

Nytt: 240327 under A II Minnesstenar/-märken Jämtland, Anaris

Definition av flygminnesmärken

Det är svårt att klart definiera vad som menas med flygminnesmärken. Det handlar om monument av den typ som t ex återfinns på Karlaplan i Stockholm över stupade flygare eller i italienska byn Scala vilket minner om Salernokatastrofen 1947, minnesstenar som markerar flyghändelser, t ex nedslagsplatserna för havererade flygplan samt byggnader och anläggningar med flyghistorisk anknytning.
Även gravar över bemärkta flygare är intressanta, men här är naturligtvis gränsdragningen besvärlig.
Det finns på kyrkogårdar även stenar över enskilda personer av stort flyghistoriskt intresse, t ex Carl Cederströms grav på Ingarö samt spetsbergshjälten Einar Lundborg grav på Linköpings griftegård. Men här gäller det att gå varsamt fram.

Projektledningen (se nedan) hjälper gärna till med råd.

Fortsatt arbete

Arbetet med sammanställningen är inte avslutat. Minnesmärken kan ha tillkommit, förfallit eller försvunnit. Svensk Flyghistorisk Förening ber därför om hjälp med den fortsatta dokumentationen.
Vi vänder oss till enskilda, föreningens regionavdelningar och Flygvapnets kamratföreningar.

Vi ser gärna att minnesmärkena dokumenteras inte bara med avseende på status utan framförallt händelserna och personerna bakom. Här kan t ex studier i lokalpressen, hembygdsskrifter och böcker som behandlar flyghistoria samt intervjuer och liknande komma in i arbetet.
Beskrivningarna skall vara kortfattade och gärna beledsagade av foton, kartskisser, klipp ur lokalpress m m. De minnesmärken som redan dokumenterats på foto framgår av den bifogade sammanställningen.

Frågor om arbetets bedrivande besvaras gärna, skriv till arkiv@flyghistoria.org, eller ring enl. längst ner på sidan.

__________________________

Sammanställning av flyghistoriska minnesmärken i Sverige

Detta är en preliminär sammanställning som ständigt uppdateras och är baserad på det material som insänts via regionavdelningar, enskilda mm samt därefter fortlöpande kompletterad med nya uppgifter som inkommit.
Sammanställningen är indelad i underavdelningar beroende på minnesmärkets art. I varje underavdelning sorteras minnena på landskap och ort i bokstavsordning.
Observera att Stockholm och Göteborg med omnejd redovisas separat.

I många fall finns mer info än vad som anges här. Föreliggande sammanställning är den stomme som skall kompletteras med historierna bakom minnesmärkena, foton m.m. samt utgöra grund vid inventering syftande till att klarlägga minnenas status. 

 

A I Kyrkogårdar/ begravningsplatser

Avseende utländska flygare finns närmare uppgifter om vem som begravts eller hedrats bl.a. i böckerna Making for Sweden del I o II (ISBN 1-8711887-33-88 och ISBN 1-871187-37-0) samt böckerna:
  Tyska nödlandare 1939-1945 Bo Widfeldt
  Amerikanska nödlandare 1943-1945 Bo Widfeldt
  Brittiska nödlandare 1940 – 1945 Ralf Wegmann

Bohuslän

Naverstad
Gravsten med flygförarmärke m/36 över fältflygare R. Lammervo.

Uddevalla kyrkogård
Gravsten med flygvapenemblem över Anders Zachau, stupad F 19 i Finland den 12 januari 1940.

Dalarna

Falun Skogskyrkogården
Gravsten med bronsurna med förgyllt FV-emblem över resoffasp Gunnar Eriksson f 1921.
Omkom vid Hornborgarsjön 1943-01-22.

Dalsland

Steneby kyrkogård
Albin Ahrenberg med hustru Margits gravvård. Albin Ahrenberg var född 1889 och avled 1968.

Gotland

Sproge kyrka
Minnessten över Sqn Leader Todd-White som omkom vid haveri 1943-08-17.
Mer info och foton

Göteborg

Kviberg Kvibergs kyrkogård
Utländska flygare och sjömän. Foto

Öckerö Öckerö kyrkogård
Allierade och tyska krigsgravar. Foto

Halland

Falkenberg, Skogskyrkogården
Sju vita kors. Besättningen efter en Lancaster som störtade i Kattegatt 1944-08-29. Foto

Harplinge kyrkogård
Löjtnanten Gustav von Segebadens grav. Han var en av de tidiga pionjärerna i svenskt flyg, omkom den 6 mars 1921 vid en flygolycka i Norge i samband med flyguppvisning efter ett vingbrott på sin Phönix. Han var född den 13 jan 1890. Graven är en familjegrav. Foto

Länk till kyrkans egen information.

Se även avsnitt A IV Minnesmärken över svenska flygare utomlands, under Kjeller, Norge.

Varberg, S:t Jörgens kyrkogård
Fyra allierade flygargravar. Foto

Värö kyrkogård
F/Sgt Kelley’s grav. Foto

Jämtland

Frösön, Frösö kyrkogård
Gravplats för den kände ambulansflygaren Knut Gunnerfeldt m.fl. Foto

Skåne

Barkåkra kyrka
Minnestavla efter haveriet med Linjeflygs Metropolitan år 1964. Foto

Fjelie kyrkogård
Sgt Chambers grav. Foto

Helsingborg Pålsjö kyrkogård
Utländska flygare från VK II. Foto

Kirseberga kyrka
Minnestavla över F 10-flygare som dödades under VK II. I vapenhuset finns ett votivflygplan av typen J 20.

Landskrona griftegård
Gravsten över Oskar Ask, avliden 1910. Inskrift ” En av aviatikens pionjärer. Foto

Gravsten över Enoch Thulin. Graven är klassad som kulturgrav och åtnjuter skydd enligt kulturminneslagen. Foto, Thulin_HD_notis publicerad 2005-09-03. 

Lund/Bjällerup kyrkogård:
Minnessten/grav Hilma Johansson, landets första dödsoffer för aviatiken vid en olycka den 20 juli 1912 utanför Lund. Foto

Malmö Judiska begravningsplatsen
Två brittiska flygargravar. Foto 
 

Pauli södra kyrkogård, Malmö
Gravsten över flygaren Hjalmar Nyrop, avliden 1915. Foto

Östra kyrkogården, Malmö
Gravar med allierade flygare från VK II. Foto

Gravsten över Hjalmar Pålsson

Strövelstorp Kyrkogården
Minnesvård, grav: Elsa Andersson, landets första kvinnliga aviatris och fallskärmshopperska. Foto

Trelleborg Norra kyrkogården
Utländska flygare från VK II. Foto

Viken, Nya kyrkogården
Gravsten över tyske flygaren Günter Mehrens. Foto

Småland

Kalmar
Södra kyrkogården
Gravplats för legendariska flygvapenchefen Bengt G:son Nordenskiöld som var Flygvapnets chef 1942 – 1954. Här vilar också hans son Claes-Henrik “Kennen” Nordenskiöld som också uppnådde generals rang och som var tillförordnad flygvapenchef under tre månader 1968.
Foto: Bengt G.son Nordenskiölds grav på Södra Kyrkogården invid Kalmar slott. Foto Lennart Berns

 Stockholm

Djursholms begravningsplats
Gravplats för generalmajoren och hedersordföranden i Svensk Flyghistorisk Förening, Nils Söderberg. Han var den förste i Sverige som räddade livet med hjälp av fallskärm. Foto

Galärkyrkogården
Begravningsplats för ff Schollin och Darin som omkom vid nedskjutningen av SE-BAG Gripen den 1943-10-22. Foto

Minnessten över de förolyckade vid nedskjutningen av DC-3, 79001 över Östersjön den 13 juni 1952. Foto

Ingarö kyrkogård 
Minnessten över flygbaronen Carl Cederström, som omkom i flyghaveri 1918. Foto

Solna kyrkogård (Stockholm Norra Kyrkogård)
KABA:s grav. Foto

Förste att omkomma i en militär flygolycka var löjtnanten Carl Silow den 1 maj 1915. Flygplanstypen var Albatros B.II.  Foto

Nils Kindbergs familjegrav. Han var en av Sveriges första militärpiloter, provflygare hos Thulin, leveransflög finska flygvapnets första flygplan 1918. Han räknas som en av Sveriges mest ansedda flyghistoriska skribenter. Foto

Norra Begravningsplatsen i Stockholm
Gravplats för John Magnus Sjöqvist, stupad F 19 Finland den 23 januari 1940. På minnesvården finns ett flygförarmärke m/36 på stenen. Foto

Gravvård över atlantflygaren Kurt Björkvall, omkommen i en hangarexplosion i Karlsborg den 30 maj 1940. Foto

Andréemonument. Foto

Uppland

G:a Uppsala Gamla Uppsala kyrkogård
Gravplats för anställda vid F 16. Graven är en gåva från Renghedens gravfond och innehåller f n fem gravsättningar gjorda åren 1945-1964. Foto

 Västergötland

Såtenäs Tuns kyrkogård
Gravplats för anställda vid F 7.

Östergötland

Krokek Krokeks kyrkogård
Monument på kyrkogården över lt Thorén som störtade i havet vid Kalmar.

Linköping Linköpings griftegård
Gravplatser för flera flygare bl a Nobiles räddare Einar Lundborg, legendariske F 10-översten Zachrisson, arméflygväsendets förste flygare greve Henrik Hamilton m.fl. Foto

 

A II Minnesstenar/-märken, som ej står på kyrkogårdar/
begravningsplatser, över haverier, omkomna flygare
mm

Blekinge

Fridafors, Farabol
Minnessten med informationsskylt efter haveri 1944-10-07 med en B-17G 5-BO (42-31192). Sju omkom och två överlevde. 

Sölvesborg
Minnessten som minner om en nedskjuten J 20 då piloten, vpl furir Harry Nordlund omkom den 3 april 1945. Under ingripande för neutralitetsskydd, sköts hans flygplan ned av utländskt flyg. Furir Nordlund är den förste svenske pilot som omkommit i en luftstrid över svenskt territorium. Efter texten finns en inhuggen profil av fpl J 20. Karta och foto  
Tidningsnotis Ullångersbladet

Bohuslän

Hållö
Minnesmärke och en minnestavla över det den 22 oktober 1943 nedskjutna ABA flygplanet Gripen, SE-BAG. Foto

Dalarna

Falun Jungfruberget vid Hökviken
Tavla i trä där en J 26 Mustang fårn F 16 havererade den 16 februari 1951. Foto och karta 

Malung Skördrisberget (väg 45 SV om Malung)
Minnesmärke i form av sten med platta och propellerblad till minne av haveri med B 17 1943-02-25. Besättningen omkom. Foto och Karta

Gotland

Allstädar i Lummelunda, cirka en kilometer sydsydväst om Stenkyrkehuks fyr. Minnesmärke till minne av tre omkomna vid haveri med ambulanshelikopter 1994-10-31. Foto

Göteborg

Nya varvet,
Minnessten över flygarna F G A Netzler och K F A Tåhlin som förolyckades 1918. Stenen rest av Kungl. Aeronautiska Sällskapet i Göteborg.
Placerad framför muren omedelbart söder om gamla offmässen, idag egentligen bakom mässen, då man senare ändrat entresida. Foto

Säve flygplats
Minnessten till minne över de sex besättningsmän som förolyckades när deras HKP 10 Superpuma havererade på kvällen den 18 november 2003, nära ön Barlind öster om Rörö i Göteborgs skärgård.
Kompletterande uppgifter och foto.

Halland

Frillesås Glamsjön, Stättereds gård
Ett järnkors till minne av kollision 1955-08-21 mellan två J 29 (29117 resp 29121) från F 13. Båda piloterna omkom. Järnkorset står vid nedslagsplatsen invid sjön Glamsjön. Foto och karta samt haverirapport

Skummeslöv
Minnessten över Löjtnant Edward E Phillips från New Jersey som omkom 1944-04-15 när hans Mustang P-51B-1-NA, 43-12126. USAAF 355 Fighter Squadron, 354 Fighter Group störtade.

Koordinater: N 56 28 54,7 E 012 57 3,1 enl. WGS 84  Foto

Hälsingland

Söderhamn Trönö F
Propellerblad mm som minne av generalen Birger Schyberg, som omkom i flyghaveri 1953-06-04. Foto
Artikel i tidningen Ljusnan den 21 juli 2003
 

Jämtland

Anarismassivet

Minnestavla över kapten Anders Nelson som omkom med en JA 37 den 1 mars 1988, uppsatt på fjället Tjåervientjahke (sydsamisk stavning) 8 km SSO Vallbo på ca 1350 m höjd.

Hunge Bräcke kommun
Enkelt träkors som minner om haveri med J 26 varvid föraren Gunnar Selldén omkom.

Ottsjöfjället
Minnesmärke på Ottsjöfjället i Jämtland, efter ett haveri som inträffade 1966-12-16 med en Beech A23 Musketeer, SE-EKK från Linköpings Flygklubb med två omkomna.
Minnesmärket är en aluminiumplatta fastnitat på flygplansvraket som ligger kvar (se artikeln i länken nedan).
Foto

Länk om när minnesmärket sattes på plats. http://www.lfk.se/?p=27929

Lappland

Avvakkotunturi
Minnessten över haveri 1989-03-16 med Sk 60 nr 60043. Text och foto

Dorotea
Minnessten över haveri med flygambulansen – se även Frösö kyrkogård.

Kebnekaise (norra)
Minnessten vid platsen för haveri med Hkp 10 Super Puma 2000-08-11, ca 3 km norr om Kebnekaises nordtopp (Kaskasapakte), varvid de tre besättningsmännen Christer Calla, Sven Hjalmarsson och Lennart Söderlund omkom. Foto

Rajastrand Trappberget
Minnessten över en 1938-10-16 störtad Junkers W34 flygambulans varvid samtliga omkom. Foto

Tarfek
Minnessten vid haveriplatsen för en Hampden som störtade 1942-09-04. Vrakdelar finns.

Närke

Askersund
Minnessten över första kvinnliga fallskärmshopparen, Elsa Andersson, som förolyckades 1922-01-22. Foto och karta

Skåne

Ljungbyhed Bonarps hed
Minnessten över flyghaveri 1918. Inskription “Fältflygaren Löjtnant Tor v Johnstone och Fänrik Ragn. Ragnarsson vid Kungl Norra sk. Inf. Reg.tet stupade här den 8. September 1918. Regementskamrater reste stenen”. Foto

Lärkeröd, (NO Munka Ljungby)
Informationstavla vid platsen för ett haveri 1944-08-29 med en brittisk Lancaster Mk 1, “OOR WULLIE”, LL757 – SR-W från 101 Sqn. Samtliga nio ombord omkom. Tavlan uppsatt av Munka Ljungby – Tossjö hembygdsförening. Foto

Röstånga (SO Ljungbyhed)
Minnessten av ett haveri 1944-06-20 med en amerikansk B-24H, varvid två man ur besättningen omkom. Stenen rest på årsdagen 1959 på initiativ av kommunalmannen Ernst Göransson. Årligen avhålls en minnesceremoni. Foto

Simrishamn
Minnestavla över 3 amerikanska flygare som omkom 1944-05-24 då en amerikansk B-17G (42-107178) störtade i havet vid Skillinge. Vid strandpromenaden vid Örnahusen finns även en propeller vid en bänk. Foto

Svensköp, Hörby kommun
Minnesmärke i form av replik av en Lancaster-propeller till minne av en Lancaster Mk.I, HK594 från RAF 75 Sqn som havererade natten mellan 29 och 30 augusti 1944. En akterskytt dödades av tysk nattjakt, men övriga i besättningen hoppade. Endast piloten som hamnade på land överlevde, övriga hamnade i havet och drunknade. Foto
Gedigen hemsida: Henry Holms skrivande om “Bombplanet som störtade i Svensköp”

Sövde, Sjöbo

På Klockarevägen invigde Sövde Byalag den 14 april 2024 en minnesten av ett haveri den 11 april 1944 med en tysk Messerschmitt 410, där de två i besättningen omkom och även en svensk soldat som befann sig på nedslagsplatsen. Foto 1  Foto 2  Foto 3

Vittsjö, Hårsjö
Minnesmärke efter haveri med SK 14 1942-01-08. En omkommen.

Vittsjö, Höjalen
Minnesmärke efter en Lancaster som störtade med full bomblast den 29 augusti 1944. Samtliga sju ombord omkom. Foto

Ängelholm Barkåkra
Minnessten efter haveri med Linjeflygs Metropolitan 1964. Foto

Kullaberg
Minnestavla över de fyra Vampirepiloter som den 4 mars 1956 flög in i Kullabergs nordsida efter start från F 14 i Halmstad. Samtliga fyra piloter omkom. Minnestavla uppsatt på Kullabergs nordsida. Foto Per Sjögren

Småland

Kalmar
Igersdela enligt uppgift minnesmärke efter haveri 1952-07-08 med J 21.

Oskarshamn
Minnesmärke över flyghaveri med en Beech 99, SE-IZO vid Oskarshamns flygplats den 1989-05-08.
Minnesplats Oskarshamn | kristinaleven.se   
På minnesstenen finns namnen på de 16 person som omkom vid olyckan.

Älmhult, Delary, Hästberga mosse, (Göteryd)
Minnesmärke efter haveri 1963-09-30 med J28, (28449).
Länk till textdokument om händelsen och minnesmärket samt bild

Stockholm

Fjäturen
På en berghäll minnestavla med inskriptionen “Här förolyckades den 1/12 1937 under utövande av sin tjänsteplikt flygkaptenen Gunnar Lihr och telegrafist Evald Hartikainen. Denna minnestavla uppsattes av Aero OY och Aerotransport i tacksam erinran”. Haveriet inträffade med en Junkers W 34ho, tillverkad av Flygindustri i Limahamn, reg. SE-AEF i samband med nödlandning på sjön Fjäturens is. Foto

Gärdet, Flygvapnets Minneshall
Minneshall i ämbetsbyggnaden Tre Vapen över förolyckade flygare i Försvarsmaktens och, före 1926, i dåvarande Arméns och Marinens flygväsendes tjänst. Foto

Hallen har sommaren 2007 kompletterats med en minnestavla över den personal ur FV och FRA som omkom vid beskjutningen av en Tp 79 (DC-3) norr om Gotland 1952. Foto Lennart Berns

Hägernäs f d F 2
Minnessten över omkomna F 2-flygare med text “De älskade icke så sitt liv att de drogo sig undan döden”. Stenen flyttat till ny plats vid vattnet, nedanför betonghangaren.
Foto

Karlaplan
Carl Milles monument över förolyckade flygare. Foto

Tullinge
Minnessten “Till minne av kamrater” rest av F 18 kamratförening nedanför f.d. kanslihuset. Invigning av stenen och minnesplatsen med dess nuvarande placering, ägde rum den 4 april 2019. Foto

Vaxholms fästning
Monument över Marinflygaren Sten Berthelson. Foto

Södermanland

Nyköping Skavsta
Inristning i berghäll i norra delen av f d F 11 förläggningsområde till minne av de flygare som omkommit i flygtjänst vid F 11. Foto

Stallarholmen
Minnestavla vid platsen för SE-BAM:s haveri den 4 december 1945 då samtliga sex ombord omkom. Flygplanet var en av de fem ombyggda B-17 Flying Fortress som under en kort period användes av ABA i mitten på 1940-talet. Se Aktuellt / Äldre nyheter 2005 “Notis från invigningen av minnestavlan 60 år efter haveriet”. 
Foto

Uppland

Uppsala
Staty till minne av meteorologen och polarforskaren Finn Malmgren. Statyn är gjord av konstnären Nils Sjögren och invigdes den 1 november 1931 i Börjeparken i Uppsala. Finn Malmgren deltog 1928 i Umberto Nobiles expedition med luftskeppet Italia vilket nedtyngt av is, slog i polarisen och havererade. Efter haveriet anträdde Malmgren och två italienare en vandring för att skaffa hjälp. Malmgren dukade under på vandringen, hans kropp återfanns aldrig. Finn Malmgren föddes den 9 januari 1895 i Göteborg och dog i mitten av juni 1928 i polarisen norr om Spetsbergen. Foto

Värmland

Röjden, Torsby kommun Minnestavla över haveri den 10 maj 1945 med en Short Stirling ur Royal Air Force vilken flög vilse i försök att nå Gardemoen, Oslo. Ombord var soldater vilka var beredda att insättas om inte tyskarna lämnade Norge efter kapitulationen. Av ombordvarande 18 soldater omkom fyra. Foto

Tvärberget (Från Likenäs följer man skyltar “Nitro Metall” och när man så passerat anläggningen ytterligare någon km).
Minnessten över B 3 (129) haveri 1944-09-15. Tre man ur besättningen omkom.  Karta och foto

Västergötland

Alingsås, i närheten av Antens kapell  Karta och foto
En minnessten, en propeller och en gästbok under ett regnskydd till minne av sex USAAF-flygare som omkom vid haveri 1944-10-20 med ett C-87 transportfpl (civil version av B-24 Liberator). Uppsatt och vårdat av en hembygdsförening.

Bollebygd, Hestra
Ett enkelt minnesmärke efter haveri med J 22 från F 9 1945-12-11. Flygförare Ted E.G.A. Hagberg omkom. Text och foto

Karlsborg, f d F 6
Minnessten över F6 personal som omkommit i flygtjänst. Stenen flyttad två gånger.  Foto

Lillhult, Hjo kommun
Minesmärke, invigt i september 2016 av Grevbäcks hembygdsförening, över haveri med två A 29 under skjutövning. Piloterna löjtnant Carl-Ivar Norell och fältflygaren Karl-Erik Crona omkom.

Minnesmärket i Lillhult. Foto via Grevbäcks hembygdsförening Foto  Karta med väganvisning

Kinnekulle 
Ett minnesmärke intill ett utkikstorn av ett brittiskt passagerarflygplan av typen Lodestar tillhörande BOAC som havererade 1944-08-29. Av 15 ombordvarande norrmän omkom 11 st. (Ref. till artikel i tidskriften Kontakt nr 50, skriven av Bo Widfeldt). Foto

Korrebo, Månstad 
En minnessten finns vid platsen för haveri med FFVS J 22, FV-nr 31320, som havererade den 1952-12-18 vid Korrebo, Månstad c:a 2,5 mil syd Ulricehamn, varvid fältflygare 3.graden furir Bengt K S Ahlin (GFSU:1) omkom. Foto

Lunden, i närheten av Nossebro
Minnesmärke till minne över ett flyghaveri som inträffade den 23 september 1958 med en J 29 Tunnan, då fältflygaren Jan Bengtsson omkom. Minnesmärket utgörs av en del av olycksplanets landningsställ, monterat på ett stycke rostfri metall och utfört av konstnären Teo Pauckstadt, Främmestad. Invigdes den 29 september 2008.

Sjuntorp, gården Dammen (Råda)
Sten med plåtbit från J22B som havererat 1946-06-06. På plåtbiten från fpl är pilotens namn, LG Graf, inristat. Foto och karta

Vedum, n Herrljunga
Minnestavla uppsatt 2015 av Vedums hembygdsförening med anledning av haveri B 18 nr 18190 1949-08-19 vid Tubbetorps mosse, 3 km norr Fåglavik, Herrljunga. Besättningen, ff fänrik Artur Larsson (sedermera Landare) och fsig furir Erik Persson räddade sig med fallskärm.

Västmanland

Nora, Östra Sund, 3 km SO Nora
Minnesmärke i form av ett järnkors till minne av haveri 1951-06-11 med en A 21 från F 6. Flygföraren omkom. Foto

Varmsätra
Minnessten efter haveri med B18(18 116) 450221. Besättningen omkom
.

Västerås Hässlö, vid kanslihuset
Minnessten med text “Till minne av våra i flygtjänsten stupade kamrater”. Rest 1958-05-10.  Foto

Östergötland

Hästholmen
Inskrift i berghäll över den förolyckade flygaren Stig O. Carlsson. Se beskrivning och foto.

Inskrift i berghäll mot vilken Phönix DIII nr 949 störtade den 2 juni 1925 varvid värnpliktige studenten, korpral Olof Ivar Wille Jakobsson omkom.
Se beskrivning och foto.

Malmslätt
Silow-stenen till minne av Sveriges första flygolycka med dödlig utgång 1915-05-01. Befintlig sten är ej orginal utan ersättning för en sten som förstördes vid schaktningsarbeten vid anläggning av taxibana under slutet av 40-talet. Den nya stenen har flyttats ytterligare en gång i samband med arbeten på fältet och finns nu vid entren till FV-museum. Orginalstenen var av röd bergart. Foto

Runö-stenen till minne av ett haveri 1922-11-13 med en Phönix DIII vid Lilla Ånestad 3 km syd Linköping. Den omkomnes fader lät göra en minnessten, som placerades vid nedslagsplatsen. Stenen finns nu vid FV-museum. Foto

Vårdnäs Björnkil ca 15 km S Linköping
Minnessten efter ett haveri 1939-09-01 med en B 3 ur F 1 där besättningen omkom. Flygförarens föräldrar reste stenen. Foto

A III Övriga minnesstenar/-märken

Blekinge

Ronneby F 17 Garnison

Minnessten med Gustav VI Adolf namnteckning. Rest 1954. 

Minnessten över Blekinge Bataljon, rest på Bredåkra hed 1923, flyttad till F 17 paradplats.

Minnessten till minne av flottiljens 50-årsjubileum 1994.

Minnessten rest 2023 vid F 17 Paradplats, ”Till minne av våra kamrater”. För den enskilde garnisonsmedlemmen en plats där man i lugn och ro kan sitta ned och minnas en framliden kamrat.

Minnessten öster om 3. Helikopterskvadronen i Kallinge till minne av fyra omkomna flygare vid helikopterolyckan 2007 i Ryd i södra Småland.

Bohuslän

Strömstad 

Hällristning från bronsåldern, av vissa tolkad som föreställande en flygare,
se teckning.

Gotland

Bunge
Minnessten över fältets funktion och Bungeskolan.  Foto

Göteborg

Torslanda
Minnessten vid platsen för Blå Hangaren med inskription: “År 1923 anlades Torslanda flygfält såsom nödhjälpsarbete av södra Sveriges statsarbeten”. Foto

Säve
Inskription i berget på väg upp mot kasernerna med texten F9 1940-1969. Foto

F9 Hkp-divisionens gamla flygtjänstbyggnad. Sten med Marinmärke samt F9/3div märke, en geting.

F9 Prov flygtjänstbyggnad. Sten med F9/1div märke, en djävul.

F9 Grindstolpe vid gamla FV-bastroppen. F9/2div märke Bonzo.

Halland

Halmstad FMTS
“Kungsstenen” signerad av Kung Gustaf VI Adolf vid Eriksgatan 1954 och med inskriptionen Plikten Framför Allt.
 Foto

Jämtland

Frösön F 4 
“Hårdska stenen” till minne av Carl XI besök 1686. Rest 1690. Foto

“Kungsstenen” till minne av Carl XIV Johans besök vid Frösö läger 1835. Foto (Anm. På stenen står det felaktigt 1725.)

Minnessten över Jämtlands fältjägarregemente. Rest 1910. Foto

Minnessten över Norrlands artilleriregemente vid Frösö skans. Rest 1994. Foto

Minnessten över Jämtlands flygflottilj. Avtäckt 21 juni 2005. Foto

Minnessten över Jämtlands kavalleri, rest 1958 (?)

Landösjön
Minnestavla till minne av att amerikanska fallskärmshoppare av misstag landade vid Landösjön år 1945. De blev internerade en kortare tid i Falun.

Norrbotten

Luleå, F 21
Minnessten över F 19 rest 1990. Minnessten över Balchen-flygningarna rest 1995.

Närke

Gräveby, (väster om Örebro).
Minnestavla att minna om Åkerby krigsflygfält, nr 36, ca 8 km väster om Örebro, vägen mot Garphyttan. Fältet användes 1940 – 1955. Vid Gräve kyrka finns minnestavla uppsatt av SFF-Örebro år 2000.

Gustavsvik
Vindvisaren av plåt på betongsockel, bevarad för att minna om det gamla flygfältet där nu bostadsområdet Ladugårdsängen uppförts. Flygfältet användes 1937-1982. Minnesskylt uppsatt av Sällskapet Gamla Örebro år 1989.

Karlslund
Minnestavla på platsen där gamla hangaren stod vid fd Karlslunds flygfält 1919 – 1945. Minnestavlan uppsatt av SFF-Örebro år 2001.

Täby, Örebro – Bofors flygplats
Vid entrén finns en betongskulptur av Karin Ward, kallad Ikaros syster, utförd 1978.

Örebro, Henry Allards park,
Stenskulpturen “Befriaren” av Karl Hultström. Invigd år 1914. Flygaren Axel Janse har stått modell. Janse var res.off på I 15 år 1915-1919. Han erövrade även guldmedalj i gymnastik vid OS 1912 i Stockholm.

Skåne

Broestorp, Broby
Minnessten med texten “Här landade en av de fem besättningsmännen från det engleska bombflygplanet Lancaster Mk.1, ME800, efter ett bombuppdrag i Stettin i Tyskland natten mellan den 29 och 30 augusti 1944”.
Flygplanet med kod UL-W från 576 sqn havererade vid Agunnaryd sydöst om Ljungby. Foto

Eslöv, Flygfältet
Minnessten till minne av Reservflygskolan som övade där 1939-46. Foto

Ljungbyhed

Minnessten Krigsflygskolan 50 år. Foto

Minnessten över Sveriges första flygpionjärer rest på Ljungbyhed och avtäck 3 sept 2016.
Foto Bengt Olov Näs

Malmö Bulltofta
Monument till minne av F 10 förläggning till Bulltofta 1940-46. Invigdes 1980. Foto

Limhamnsvägen, Malmö
Minnessten över Robert Svendsens flygning över Öresund den 17 juli 1910. Stenen står ute på en åker, utsiktsplattform i anslutning till vägen. Foto

Marieholm
Minnesmärke uppsatt vid entren till Marieholm Gästgivargård med text “Till minnet av Sveriges första postflygning Eslöv – Åkarp / Marieholm 1 juni 1912”. Skylten skänkt av Eslöv Onsjö Sparbank 1 juni 1987. Foto

Riseberga kyrka
Freskomålning med flygarmotiv samt ett votivflygplan.

Vittsjö Höjalen
Minnesmärke i form av ekstock med propeller och platta till minne av en Lancaster som havererade 1944-08-29. Rest 1975.

Ängelholm, f d F 10

Minnessten till minne av Skånska Flygflottiljen F 10, 1945-2002. Foto

Divisionsmärke på sten rest utanför f.d. 3:e divisionens lokaler på gamla Skånska Flygflottliljen i Ängelholm. Foto

Småland

Hagshult
Minnessten med texten “Med Uffe i fält juni 1954”. Som minne av Ulf Björkmans divisions basering på Hagshult i samband med banarbeten på F 13. Foto

Nybro Bäckebo
Nedslagsplats med minnesskylt samt utställning i hembygdsgården efter tysk V 2-raket.

Skillingaryd Skjutfältet
I äldre tider militär flygplats. Ca 200 m SO om den gamla trähangaren finns hörnstenar till fältet bevarade. Länk

Sandsjön, Vägershult, söder om Lenhovda.
I Vägershult fanns i slutet av andra världskriget en förläggning för tyskar och österrikare som deserterat från den nazistiska krigsmakten. De byggde bland annat landsvägen mellan Lenhovda och Kosta. Efter kriget lät internerna en tysk bildhuggare som bott på förläggningen uppföra ett monument. Avsikten var att tacka ortens och Sveriges folk för dess gästfrihet.
Tyvärr förstördes monumentet vid ett tillfälle av vandaler, men är nu restaurerat. På framsidan av sockeln står texten: “Zur Erinnerung an die Deutschen Interierten 1944-1945”. FotoJörgen Sjöblom, Växjö

Stockholm

Barkarby f d F 8, byggnad 97
Minnessten med text “Kungl Svea Flygflottilj 1938-1963. Kungl Svea Flygkår 1963-1974. Krigsbasverksamhet 1974-1994. Foto

Långholmen
Minnesmärke efter JAS 39 Gripen-haveriet 1993-08-08. Foto

Tullinge
Statyn “Radarns hemlighet” utförd av konstnären Tommy Widing. Statyn står utanför gamla simulatorbyggnanden och är skänkt av Nya Asfalt AB till F 8 i samband med byggnadsarbeten inför omorganisationen till Flygvapnets Södertörnsskolor år 1975. Foto skulptur

Minnesplatta över KAS/M på väggen till byggnad 10. Foto

F 18-monumentet.
Bild från invigningen 26 augusti 2021. Foto Lennart Berns.
Det av F 18 kamratförening uppförda Drakenmonumentet mellan gamla flottiljentrén och ICA Nära i Riksten.
Utanför butiken finns en skylt som berättar om bakgrunden till monumentet och hur det skapades.

Södermanland

Nyköping Skavsta, f d F 11
Inristning i berghäll i norra delen av fd F 11 förläggningsområde till minne av flottiljens tillblivelse 1941-10-14 som dess upphörande 1980-06-30.

Uppland

Norrtälje, f d Lv 3
Minnesten över Roslagens Lufvärnsregemente placerad på östra sidan av väg E3, mellan E3 och ICA stormaknaden “Flygfyren” i korsningen E 3 och Gustav Adolfsvägen vid Norrtälje infart.  Foton

Uppsala/Ärna f d F 16
Minnessten över Kungl. Upplands Flygflottilj. Foto med kompletterande text

Västerbotten

Umeå
I 20 offmäss. Minnesplakett efter hopmonteringen av von Rosens fpl till Finland 1918. Monteringen skedde i dåvarande gymnastiksalen.

Västergötland

Falköping Ålleberg
Statyn “Nya vingar”. Skulptur av en pojke med ett modellflygplan, skapad av konstnären David Wretling 1949 och rest den 7 augusti 1960 vid Segelflygskolans 20-års jubileum. Foto

Helgestena
Minnessten vid väg 44 mellan Grästorp och Lidköping vid Helgestena strax utanför F 7. Text på stenen: “FORTIFIKATIONSFÖRVALTNINGEN OCH VÄGVERKET BYGGDE RV 44 HÅLE TÄNG – BJÖRKSÄTER 1990 – 1992”. Stenen invigd år 1992, vid öppnandet av väg och kortbana på väg 44. Foto

Rastplats Viggen
Vid en rastplats på väg 44 mellan Lidköping och Grästorp står en ikonisk Viggen på en pelare, ingen resenär kan missa denna. Bakom idén med denna mycket fina installation och som samordnare av upprättandet stod flygmajoren Anders Linnér. Anders gick beklagligtvis ur tiden den 23 januari 2017 efter en kort tids sjukdom, endast 66 år gammal.

Foto och mer text

Karlsborg, fd F 6
Minnessten vid Lansen monumentet över F 6 med text “Kungl Västgöta flygflottilj 1939-1994” samt “Tro och Vilja”. Foto

Kanalhotellet, Karlsborg
En blodbok planterad 1965 till minne av första omgången vpl flygförare som kom till F 6 1940. Vid trädet en liggande stenplatta med texten “De flög i ofredens år” följt av åtta namn samt texten “Några dogo då, de andra planterade trädet”. 

Såtenäs F 7
Minnessten uppsatt utanför Gripencentrum vid nedläggningen av 72. Krigsflygdivisionen 1997-10-31, text “72. Attackflygdivisionen Gustav Blå, 1973 – 1997. Världens första Viggen-division”. Foto

Minnestavla med kung Carl-Gustaf och drottning Silvias namnteckning i Gripencentrum på F 7 Såtenäs. Daterad 1996-06-09. Foto

Trollhättan-Vänersborgs flygplats
Minnestavla över flygplanleveranser till Finland år 1940. Foto

Trollhättan Vissla Kvarn
Ett propellerblad ingjutet i en bergknalle till minne av ett haveri 1944-10-30 med ett obemannat, radiostyrt sprängmedelsladdat amerikanskt fpl B-17F. Foto och karta

Vänersborg, nära idrottsplatsen Vänersvallen vid stadens södra infart.
En minnestavla i plåt på ett stativ  framför skulpturen Triad, rest 1958 av annat skäl. Minnestavlans text anger syftet och vilka som auktoriserat den. Text och foto

Västmanland

Västerås Hässlöf d F 1
Minnessten över de ca 1200 amerikanska flygare som fanns i Sverige 1943-44. Invigdes 1979 i närvaro av ett flertal medlemmar av en amerikansk veteranorganisation

Minnesmärke Flygförvaltningens Verkstadsskola, minnessten och en propeller. Foto

Öland

Skogsby folkhögskola
Minnessten över den första landningen på ön. Utförd av Enoch Thulin 1914-02-11. Stenen rest 1933 på initiativ av rektor GR Beronius. Foto

Östergötland

Linköping Malmslätt
Sten vid vaktlokalen med viktiga data om de förband som varit och är förlagda till Malmen. Stenen rest 1934 och har fortlöpande kompletterats med uppgifter. Foto

Carl Cederströms sten, rest 1962 på 50-årsdagen av Cederströms flygskolas tillblivelse. Foto

Gränsmarkeringsstenar. Två stenar med inskription F 3 på ena sidan och CVM på den andra. Utplacerade på 20-talet för att markera gräns mellan flottiljen och den Centrala Flygverkstaden.   Foto

Minnessten med konung Gustaf VI Adolfs namnteckning infälld i väggen i kanslihusets trappuppgång.

F 19 minnessten till minnet av de svenska flygarnas hjälpinsatser under finska vinterkriget. Minnestavla på tung sten vid FV-museum, avtäckt 1993-01-12. Foto

Minnestavla över den insats som svensk flygindustri gjorde 1939-1940 genom att färdigmontera ett stort antal finska jaktflygplan. Foto

Minnestavla över den svenska frivilliga flygflottiljen F 19 som deltog i finska vinterkriget. Foto

Minnessten med konung Carl XVI Gustafs namnteckning. Tavlan tillkom 1984-03-08 vid invigningen av Flygvapenmuseum etapp I. Foto

CVM-stenen. Stenrelief med FV-emblemet och märkningen CVM 1943. Uppsattes 1943 över ingången till CFM nyuppförda kanslihus. Foto

Norrköping Bråvalla flygfält
En minnessten över F 13, vilken avtäcktes i samband med flottiljens nedläggning 1994-06-30. Stenen kompletteras med en textplatta med historik över flottiljen. F 13 personal reste stenen. Foto

A IV   Minnesmärken över svenska flygare utomlands

Finland

Vasa
Minnesmärke som erinrar om leveransen av Finlands första militärflygplan den 6 mars 1918, en Thulin D. Planet skänktes av forskningsresanden Eric von Rosen. Pilot vid leveransen var Nils Kindberg.

Olkkajärvi
Minnessten över svenska frivilligförbandet F19´s insatser i norra Finland vintern 1940. Minnesstenen skänkt av direktör Bertil Östbo, Södertälje, fd baschef vid F 19.

Tikkakoski, Uleåborg, Vaala, Vanda och Vesiluoto
Minnestavlor som erinrar om svenska frivilligförbandet F 19. Tavlorna skänkta av direktör Bertil Östbo.

Utti
Minnesmärke vid Utti i Finland över stupade finska flygare. Stenen upptar även namnet på en svensk flygare, John Magnus Sjökvist som omkom under vinterkriget i sin tjänst vid F 19. Minnesmärket omfattar 4 liknande stenar med ca 100 namn per sten. Foto 
 

Italien

Scala
Minnessten uppförd 1997 över de svenska flygare som förolyckades 1947 när deras transportflygplan havererade nära Neapel på hemväg till Sverige efter att de levererat SAAB B17-flygplan till Etiopien. Foto

Norge

Kjeller
Kjeller Flygstation, minnessten över Gustav von Segebaden, som omkom vid en flyguppvisning den 6 mars 1921 vid Bygdøy utanför Oslo. Stenen restes 5 år efter olyckan och vårdas av Kjeller Flyhistoriska Forening. Minnesstenen finns på Kjeller flygplats. Minnesstenen är numera flyttad in på militärt område och inte längre tillgänglig för allmänheten. Foto
Se även avsnitt A I under Halland.

Storsand
Minnessten över haveri. Svensk telegrafist

Svalbard
Minnesmärken efter Andréexpeditionen på Danskön och Vitön samt efter Italiaexpeditionen på Ny Ålesund. Foto

Storbritannien

Biggin Hill, London
Minnestavla i St George’s Royal Air Force Chapel of Remembrance med bl.a. ett svenskt namn. Kompleterande text och foto.

B I  Flygfält av flyghistoriskt intresse

Göteborg

Torslanda
Rester av gamla sjöflygstationen och rampen. Nya och gamla flygledartornen. Ankomstbyggnad.

Jämtland

Optands flygfält
Krigsflygfält som bevarats mer eller mindre intakt sedan 1947 med fplvärn, hangarer, taxivägar m m
.

Närke

Gräveby
Åkerby krigsflygfält nr 36, ca 8 km väster om Örebro, vägen mot Garphyttan. Fältet användes 1940-1955. Vid Gräve kyrka finns minnestavla uppsatt år 2000 av SFF Örebro.

Örebro, Gustavsvik
En vindvisare av plåt på betongsockel bevarad för att minna om det gamla flygfältet 1937-1982, där bostadsområdet Ladugårdsängen uppförts 1992. Vindvisaren flyttad av Örebro kommun och minnesskylten uppsatt 1989 av Sällskapet Gamla Örebro. Foto

Örebro Karlslund
Karlslunds privata flygfält 1919-1945. Bröderna Dieden var allmänt tekniskt framsynta och ägde under tiden ett tiotal olika flygplan samt Sveriges första autogiro. Fältet utnyttjades ibland även av det militära flyget. En minnestavla är uppsatt av SFF Örebro 2001. Foto

Skåne

Eslöv
F.d. Reservflygskolan. Hangarer och manskapsbarack och använda än idag.

Kristianstad, Rinkaby
Byggnader. Bevarade fpl

Ljungbyhed
Ljungbyhed, f.d. F 5, världens näst äldsta flygfält i drift efter Farnborough. Mängder med K-märkta kulturminnsbyggnader. Gate-Guard. Minnessten över Krigsflygskolans verksamhet. Diverse foton

Malmö/Bulltofta
Hangarbyggnader, 4 st in-, till- och ombyggda (industrifastigheter).

Revinge
Landsvägen Södra Sandby – Revinge: Vägbas, sk. flygraka från 1950-talet, ett av landets först anlagda.

Sjöbo
Reservflygfält V. Sjöbo, orört i sandskog.

Reservflygfält sydväst Sjöbo/Sövde. Flyglada från 2:a världskriget.

Skånes Fagerhult flygfält
Gammalt postflygfält.

Småland

Feringe flygfält
Gammalt postflygfält..

Skillingaryds flygfält
Skillingaryds flygfält. Bevarad hangar och gränsstenar.

Visingsö flygfält
Gammalt postflygfält

Stockholm

Barkarby, f d F 8
Flera bevarade byggnader. Minnessten och museum.

Hägernäs, f d F 2
Flera bevarade byggnader. Minnessten. Foto

Tullinge, f d F 18
Flera bevarade byggnader. Minnesstenar.

Södermanland

Gnesta/Vängsö
Gammalt postflygfält med bevarade försvarsanläggningar från 40-talet. Foto

Nyköping, f d F 11
Flera bevarade byggnader. Minnesristning, museum. Foto

Uppland

Tierp Gryttjom
Bevarat krigsflygfält med byggnader. Foto

Tierp, Krigsflygfält
Bevarat krigsflygfält med byggnader.

Värmland

Brattforsheden, f d fält 16. Beskrivning och foto Krigsflygfält 16

Västergötland

Karlsborg, f d F 6
F d Kgl. Västgöta flygflottilj, F 6, f. d officersmässen. Text och foto

Västmanland

Västerås, Hässlö, f d F 1
Flera bevarade byggnader. Minnesstenar, Gate-Guard (J 35).

Östergötland

Malmslätt, f d F 3
Flera bevarade byggnader. Flygvapenmuseum, Flygets Hus.

Norrköping, Bråvalla, f d F 13
Flera bevarade byggnader. Signaturstenar.

Stora Lunds flygfält invid Hästholmen
Vindstrut och vindstrutssockel på f d Stora Lunds flygfält invid Hästholmen. Fältet användes från Flygkompaniets dagar fram till 1951 då det återbördades till åkermark. Foto

  

B II Byggnader med flyghistoriskt intresse som ej redovisas under B I

Blekinge

Stumholmen, Karlskrona
Rester av gamla sjöflygstationen F 2K med ramper och hangar 3 och 4 (k-märkta) med vinsch för upptagning av flygplan.  Foto 
 

Gotland

Fårösund
Sjöflyghangar, numera Fårösunds Marina. Foto Mats Averkvist

Hemse
Shellmacken. Vingbalkar i taket efter nödlandad B-17 Flying Fortress den 1944-03-06.

Havdhem
Statoilmacken. Vingbalkar i taket efter nödlandad B-17 Flying Fortress den 1944-03-06

Visborgsslätt
Tidigare hangarbyggnad vid nedlagda flygfältet Visborgsslätt som väl var den första landningsyta som användes på ön
.

Visby
Gamla terminalbyggnaden på Visby flygplats.

Göteborg

Säve
Nya bergshangaren på Säve, fd. F 9 utanför Göteborg. Sprängningarna och byggandet av hangaren påbörjades 1952 och den stod färdig 1955. Invigdes under högtidliga former av HKH Kung Gustav VI Adolf den 15 maj 1955. Som minne från invigningen finns på en vägg en stentavla med hans majestäts namnteckning. Foto

Södra Hamngatan
Första flygeskaderns gamla stabsbyggnad. Tyvärr har inskriptionen och FV-emblemet ovan dörren avlägsnats.

Torslanda
Terminalbyggnad från 1938 resp. 1969 samt flygledartornet.
Betongramp vid gamla sjöflygstationen.

Skåne

Malmö Bulltofta
Flera hangarer, bl.a. hangar II från 1925/26, exteriört intakt, radartornet och terminalbyggnad från 1959. Betongplatta, taxibana och del av startbanan. Röda hangaren från TSA-tiden är nuvarande Mölledalsskolan.

Stockholm

Bromma flygplats
Byggnader och hangarer, några K-märkta. Gamla terminalbyggnaden och tornet (foto) är kulturminnesskyddade. 

Gärdet
Ämbetsbyggnaden Tre Vapen, med bl.a. minneshallenFoto

Hägernäs
Sjöflyghangarer, samt andra byggnader. Foto

Karlberg
Officershögskola.

Lidingö
Nybergs hangar på Täcka Udden. Fabrikör C R Nyberg var känd för sina tidiga försök med ångmaskinsdrivna flygplan, som han dock aldrig fick att lyfta från marken. Fabrikörens experiment var betydelsefulla för den tidiga flyg- och motorteknikens utveckling i Sverige. Nybergs hangarbyggnad från 1908 finns bevarad och är kulturminnesmärkt. Foto

Lindarängen
Sjöflyghangaren. K-märkt byggnad.

Uppland

Norrtälje, gamla flygplatsen
Hangar med bevarat inflygningsljus samt Erik Bratts gamla ritkontor. Foto

Norrtälje, vattentornet
Flygfyr. Text och Foto

Uppsala
F 16, Uppsala. Diverse byggnader och en runsten.
 Foto

Västerbotten

Vännäs
Hangar uppförd 1927 vid gamla flygfältet i Vännäs. Flygfältet lades ned i slutet av 1960-talet och idag är det ett villaområde. Text och foto

Västergötland

Karlsborg, f d Kgl. Västgöta flygflottilj, F 6. Ett antal byggnader från F 6-tiden bevarade, bl a kanslihuset. 

Västmanland

Västerås
Chefsvillan vid Björnösundet.

Västerås
CVV-hangaren byggd 1938.

Östergötland

Norrköping
Oxelbergsparken vid Odalgatan i Norrköping.
Flygfyr nr 107, skänkts av Luftfartsverket till Norrköpings Kommun 1981. Flygfyren har ingått i det optiska fyrsystemet utmed flygstambanan mellan Stockholm och Malmö som upprättades 1936 och som utmed hela sträckningen hade flygfyrar på var 30 km och landningsfält på var 40 km. Flygfyren har ursprungling varit placerad på berget i Smedby där den tjänstgjorde fram till 1940-talets slut. Den var det sista kvarvarande exemplaret i fyrsystemet.  Foto

C I    Bevarade flygplan, m m, utom museum, Gate Guards

Blekinge

Kallinge, F 17

Robot 68 Bloodhound monterad på fundament inom garnisonsområdet

A 32A Lansen, Fv-nr 32151, på pelare vid vakten F 17

JA 37 Viggen, FV-nr 37440, på pelare vid trafikplats 56, Ronneby

Bohuslän

Kareby
S 29 Tunnan med nr 29945 och J 35 nr 35248 (strax syd V:a Kareby norr o Kungälv efter gamla E6 i Bohuslän vid en bensinmack). Foto S29  J35 och karta

Säve
Saab J 35J Draken, nr 35598, uppställd utanför Säve flygplats, Göteborg. Foto

Halland

Halmstad FMHS
A 32 Lansen (uppbyggd från 32094 och 32127) på pelare. Uppsatt och invigd 1994. Foto ej tillgängligt

B 18-propeller på pelare framför Kanslihuset, monumentet invigt 1991-11-18. Foto ej tillgängligt

Hälsingland

Söderhamn, f d F 15
AJ 37 Viggen, FV-nr 37031, på pelare vid E 4 Trafikplats, Söderhamn Södra. Foto

Propeller utanför F 15 Flygmuseum. Foto

Jämtland

Frösön, f d F 4
J 29F Tunnan, Fv-nr 29401 på pelare

J 35D Draken Fv-nr 35388 på pelare.

JA 37 Viggen Fv-nr 37448, placerad som vägvisare vid E14/Riksväg 45 Optand alldeles intill Jämtlands Flyg och Lottamuseum i Östersund/Optand.

Denna är den näst sist tillverkade Viggen. 

Lappland

Kiruna
Gate guardian vid raketuppskjutningsbasen Esrange i Kiruna. Foto

Norrbotten

Luleå, F 21
S 29 Tunnan, Fv-nr 29929 på pelare.
S 35E Draken, Fv-nr 35949 på pelare. Foto

Vidsel
Rb 340 placerad på torget i Vidsel samhälle. Roboten skänktes av SAAB 1966-06-04 till Älvsby Landskommun.

RFN/Vidselbasen Foto
RFN (Robotavdelningens Försöksplats i Norrland) är ett mycket stort område i höjd med polcirkeln som bl.a. används för provskjutningar av robotar. Även andra länders försvarsmakter hyr in sig på platsen för prov av egen utrustning.
Vid infarten till RFN står två robotar uppställda. Dels en Rb 65 Bloodhound Mk I på startramp, dels en målrobot 02 (CT-20) på pelare.  Dessutom finns en Rb 340 vid torget i Vidsel.
Vid bostadsannextet utanför RFN i Vidsel står uppställd en J 32 Lansen (32615) för att minna om tiden när Svensk Flygtjänst AB opererade tre exemplar av typen för bland annat bogsering av mål.  Foto

Skåne

Ljungbyhed
SK 60 på f d F5. Fpl nr 60132. Foto

Rinkaby
Rinkaby flygfält och skutfält. En J 35 från F 10 på mindre ställning. FV-nr 35582. Foto

Ängelholm
J 35 Draken, Fv-nr 35409 på pelare. Foto

Småland

Kalmar
Kalmar flygplats. J 35F Draken, Fv-nr 35404, på pelare. Foto

Kulltorp, High Chaparall
J 29 nr 29589 utställd utanför anläggningen och J 35 nr 35220 hängande i taket till souvenirbutiken.

Stockholm

Försvarshögskolan
Trebladig propeller för motor Twin Wasp (DC-3, Catalina, B 18, J 22 m fl flygplan) utanför entrén till Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg i Stockholm. Foto

Uppland

Arlanda
En f d TP 85 Sud Aviation Caravelle hålls i stånd av Le Caravelle Club. Flygplanet kan köras på marken med egna motorer. Foto

Norrtälje, f d LV 3
Försökslvrobot Bloodhound 1 på lavettage och med inskription om historiken. Foto

Uppsala
J 35 Draken på pelare inne på F 16 område, nr 35490, kod F 16 – 35. Foto

Västergötland

Grästorp
AJ 37 Viggen Fv-nr 37072 på pelare vid rastplats invid väg 44 nära Grästorp. Foto

Karlsborg, f d F 6
A 32 nr 32259 på pelare vid gamla flottiljvakten. Foto
Tp 79, DC 3 79002 vid FJS-lägret, Karlsborg. Foto ej tillgängligt

Såtenäs, F 7
Tre flygplan uppställda som gate guard vid infarten till F 7 Såtenäs. En J 32B Lansen, Fv-nr 32603, en JA 37 Viggen, Fv-nr 37050 och en JAS 39 Gripen med Fv-nr 39113.
Foto

Trollhättan

Innovatum, AJ 37 Viggen, FV nr 37034. 

Volvo Aero, AJ 37 Viggen, FV nr 37068. Foto

Västmanland

Strängnäs, Militärdistriksstaben (f d milostaben)
Propeller från Tp 79 uppsatt på stativ. Symboliserar att alla tre försvarsgrenarna. Finns även en kanon och ett ankare. Foto 

Västerås, Hässlö, f d F 1
J 35F Draken (35583) på pelare, kod F 1 – 44. Foto

Östergötland

Linköping, utefter E4 (motorvägen)
Följande flygplan finns på pelare. Foto
SF 340, första prototypen SE-ISF
Sk 50 Saab Safir, Fv nr 50016
SK 60 Saab 105, Fv nr 60080  
J 29 Tunnan, Fv-nr 29441 
J 32 Lansen, Fv-nr 32507
J 35 Draken, Fv-nr 35477 
AJ 37 Viggen, FV-nr 37367
  

Linköping, Malmen, Helikopterflottiljen.
HKP 3, nr 03302 på pelare framför helikopterflottiljens kanslihus. Text och foto

Linköping, Saab: entre,
J 35 Draken Filip 2, Fv-nr 35550. Foto

D I  Övrigt

Minnesplakett över Filip A Björklund som minner om hans första soloflygning 1913-12-29. Early Birds. Foto

Blekinge

Kallinge

Rondellutsmyckning i metall, Blekingeek med fpl 37 vid avfart till garnisonen

Ronneby
Minnesplats Viggen invid E22 i Ronneby, tillkommen 2014 efter en medborgarförslag av förre flottiljchefen Boo-Walter Ericsson. Foto

Närke

Örebro-Bofors flygplats.
Konstverk: Statyn Ikaros syster utförd 1978 av Karin Ward. Foto

Örebro, Henry Allards park.

Konstverk: Stenskulpturen “Befriaren” av konstnären Karl Hultström. Invigd 1914. Flygaren Axel Janse har stått modell. Janse var res.off. på I 15 år 1915-1919. Han erövrade även guldmedalj i gymnastik vid OS 1912 i Stockholm. Foto

Småland

Gränna

Konstverk vid infarten till Gränna, föreställande Andréeexpeditionens ballong Örnen. I Gränna museum finns en utställning om expeditionen och dess öde. Foto  

Stockholm

Föreningen för Garnisonsminnen i Huvudstadsområdet
Många minnesmärken med flyganknytning. Föreningen för garnisonsminnen i huvudstadsområdet dokumenterar inom Storstockholm befintliga militära minnesmärken och byggnader som beskriver huvudstadens historiska roll som garnisonsort, däri inräknat även militära begravningsplatser och enskilda gravmonument. Denna hemsida vill i första hand visa var dessa minnesmärken finns. Föreningen för Garnisonsminnen i Huvudstadsområdet

Uppland

Arlanda
Konstverk: “Nya Vingar” staty skänkt 1976 av AB Aerotransport och Svensk Interkontinental Lufttrafik AB. Foto  

Uppsala
F 16, Uppsala: Runsten. Foto

 

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.