Som rubriken antyder är Hjulmarknaden huvudsakligen inriktad på tåghobbyn, men SFF har sedan flera år valt att vara med för att visa att vi finns, samt att stimulera intresse för flyghistoria. Uppgiften att exponera SFF har av styrelsen delegerats till lokalavdelningen i Stockholm eftersom platsen för Hjulmarknaden är Solna idrottshall. Släde hade i år i det ymniga snöfallet och snödrivorna på lördagsmorgonen varit lämpligare transportmedel för att släpa tunga bokkartonger och utställningsmateriel än en Volvo med sommardäck … Men allt löste sig, tack vare införskaffad pirra, skodon med dubbar och envishet!

Vårt bord bemannades av undertecknad samt av Kjell Hallbjörn och Ola Laveson. Böcker såldes, medlemskap tecknades, men framförallt träffade vi och samtalade med många SFF-medlemmar, nog så viktigt! För första gången på några år delade vi bordsutrymme med systerföreningen Flygande Veteraner. Vi avundades dem i deras fina uniformer.

SFF fick mycket beröm, inte minst för senaste Flyghistorisk Revy om Metropolitan av Michael Sanz! Han skulle varit med och lyssnat och säkert vuxit några centimeter! En medlem berömde också nya kartong-förpackningen av boken. “Skriv det”, uppmanade medlemmen. Om ett år dags för ny Hjulmarknad. Då hoppas vi att i likhet med Flygande Veteraner ha fått snygga “uniformer”, samt en beachflagga för att fånga uppmärksamhet.

Text och foto Lennart Berns

SFF-bordet bemannades av Kjell Hallbjörn, Lennart Berns och Ola Laveson.
De fick besvara många frågor om flyghistoria. I bakgrunden antyds töserna från Flygande Veteraner i sina tjusiga “uniformer”.

Vi hade Smalspårssällskapet som grannar på Hjulmarknaden. Deras lilla modelltåg lockade många besökare som sedan förflyttade sig några meter till SFF och Flygande Veteraner. Kallas synnergieffekt …

 

Snöfall, Volvo och JULA:s billigaste pirra var kanske inte världens bästa kombination inför dukningen av SFF bord på Hjulmarknaden … Snöfallet var ymnigt.