Skip to content

SFF Styrelse

Från vänster: Sune Larsson, Ulf Delbro, Björn Svensson, Rune Westergren, Thomas Allard, Kjell Nordström, Carl-Olof Emanuelsson, Ola Laveson, Christer Lokind (infälld). Foto: Hans Groby

Thomas Allard, Ordförande

Född 1954 i Tranås. Linköpingsbo sen 1972. Bor i Linköping tillsammans med Karin och har 4 barn. Har alltid pysslat med flygande ting antingen i jobbet eller på fritiden. Flyget fångade mig tidigt och karriären startade med linkontrollmodeller som Getingen och Humlan. Så småningom började även intresset att rita egna modeller ta vid. Även om modellerna inte används så mycket längre så hänger de i garaget i väntan på ”bättre tider”. Yrkesmässigt fick jag förmånen att vara med om utvecklingen av robot 15 i både marin och flygvariant. Jobbade mycket med integration på robotbåtar, korvetter, Viggen och Gripen. Ägnade många år att tillsammans med ett fantastiskt europeiskt gäng skapa det som idag kallas radarjaktrobot Meteor. Hade en otroligt rolig tid som ansvarig för utvecklingsavdelningen för Gripen då version C och D togs fram. Vidare har jag ägnat ett decennium åt att leda Sveriges flygledare i LFV. Är civilingenjör från LiU i Tekniskt Fysik.

Rune Westergren, Kassör

Ekonom. Flygerfarenheter: Segelflygare, Segelflyglärare, Segelflygtekniker, Motorflygare, Fallskärmshoppare. Yrkeserfarenheter urval: Flygsportkonsulent, Intendent KSAK, Regionchef TBV/Stockholm, Chef externa programvaror Teamco/Närdata, Administrativ Chef HTF, Medlem av finanskommittén SPP/Alecta. Övrigt: Kassör för ett antal föreningar.

Christer Lokind, Sekreterare

Född i Filipstad 1942, uppvuxen i norra Värmland och numera bosatt i Sigtuna. Tidig modellflygare med linkontroll och friflygande modeller. Saknar min motor, en OK Cub 0.8, som hängde med i många år. Läste alla modellflygkataloger. På landet gällde postförskott. Sven E Truedssons katalog var bättre än Ventzells. Officer med 35 år i Flygvapnet. Grundutbildning luftbevakning och stridsledning. Utbildad radar-jaktstridsledare i Stril 60. Via kontakter under incidentberedskapen arbetade jag under några år på Försvarets radioanstalt. Efter de obligatoriska skolorna i Flygvapnet fortsatte jag inom den militära underrättelsetjänsten fram till pension 1998 från Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten, MUST. Efter pension blev jag tillfrågad av dåvarande ordföranden i SFF, Jan-Åke Berg, om jag ville engagera mig i SFF. Jag var ju medlem sedan tidigt 80-tal. Valdes 2000 till styrelsen. Under åren 2000-2008 satt jag således i styrelsen åtta år varav sex år som sekreterare. Under åren 2004-2007 arbetade jag i den haveriutredning som tillsattes, när DC-3:an hittades och bärgades. Med den erfarenheten skrev jag boken DC-3:an Kalla krigets hemlighet som valdes till årets flygbok 2014. Vidare medverkade jag i antologin Svenskt Flyg under kalla kriget som kom ut 2016. För närvarande forskar jag om Catalina-affären Den är intressant som en fortsättning på DC-3-affären. Kanske blir det en bok 2020.

Ulf Delbro

Jag är född 1944 och har under hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med marknadsföring och försäljning, information, journalistik och PR. Efter militärtjänstgöring i Flygvapnet kompletterad med kadettskola anställdes jag 1967 som PR-man på informationsavdelningen vid Saabs Flygdivision i Linköping. Jag fick där ett Saab-stipendium för flygutbildning till A-certifikat. 1974 blev jag rekryterad att ingå i en nystartad avdelning, Lätta Flygplan, för marknadsföring och försäljning på export av det militära skol- och arméflygplanet Saab-MFI 15/17, även benämnd Safari/Supporter. Denna arbetsuppgift innebar en omfattande reseverksamhet med marknadsföring i Afrika, Asien och Latinamerika. 1980 anställdes jag som försäljningschef på exportmarknaderna vid kemiföretaget Eka i Bohus utanför Göteborg där jag blev kvar till 2006 då jag fick avtalspension. Jag startade då ett konsultföretag inom områdena företagsstrategi, marknadsföring och PR som jag fortfarande driver. Jag har sedan tonåren ett starkt flyg- och flyghistoriskt intresse. SFF bildades 1961, och jag blev medlem 1962. 2013 invaldes jag som ledamot i SFF:s huvudstyrelse med ansvar för marknadsföring och medlemsrekrytering, en uppgift som jag fortfarande har. Jag sitter sedan flera år även i styrelsen för SFF Region Göteborg. Jag är dessutom engagerad i flygmuseet Aeroseum i Göteborg liksom i Göteborgs Veteranflygsällskap.

Carl-Olof Emanuelsson

Född 1951, uppvuxen och bosatt i Göteborg. Som 14 årig blev jag Flygpojk på F9, 1965. Kom 1967 i kontakt med Curt Palmblad , och kom genom honom i kontakt med Svensk Flyghistorisk Förening. Har därefter blivit SFF trogen. Blev Klubbmästare i SFF/Göteborg 1972. Är sedan 6 år tillbaka Ordförande i Göteborg. Har skrivit en del böcker o publikationer, bla Aeroklubben i Göteborgs historia. Var med och startade med 2 andra Rare Aviation Publishers. Har samlat på mig ett stort Flygboksbibliotek, som nu omfatta över 7000 titlar. Är med i Ledningsgruppen för FLIT (Flyglitteraturträff/grupp). Tilldelades Söderbergplaketten nr 35. Har i det civila arbetat inom Göteborgs Stad i olika chefbefattningar o numera i Social resursförvaltning.

Sune Larsson

Sune Larsson är för många en välkänd SFF-profil, inte minst genom mångårig mycket framgångsrik medlemsvärvning för SFF. Hans flygintresse började tidigt som 17-årig mekaniker-lärling på F9 under somrarna, samtidigt med utbildning på Chalmers. Därefter anställd hos FFV, Luftfartsinspektionen, Linjeflyg, SAS och Telair International med inriktning på kvalitets-säkring av processer och funktioner. Sune är mångårig medlem i SFF och har länge varit aktiv i SFF-Göteborg och även tidigare som styrelsemedlem i SFF. Han är även medlem i FHA, Flyghistoriska Akademien och FTF, Flygtekniska Föreningen samt i flera kvalitets- och flygsäkerhetsgrupper. Med denna bakgrund och med en väl dokumenterad värvarförmåga är Sune Larsson en välkommen förstärkning av SFF styrelse.

Ola Laveson

Född i Kristianstad 1937. Livslångt flygintresse som gått via sommarläger och praktikantkurs inom FV, segelflyg och motorflyg utbildning. Var med och grundade SFF 1961, var vice ordf. under Bill Bergmans ordf. period. Tandläkare 1963, egen praktik 1964-80. Var utbildningschef i Praktikertjänst 1980-86. Sedan verksam i Nobel Biocare AB, Göteborg, Bryssel, München, Wien och Köln, som utbildningschef. Därefter regionchef och VD för Nobel Biocare i Tyskland och Österrike. Sedan år 2000 egen konsult-verksamhet: etableringshjälp, marknadsintroduktion och flyghistorisk verksamhet, bl a FLIT från bostaden i Königswinter, Tyskland. Varit stor flygbokssamlare, ca 6000 flygböcker lämnades kvar till försäljning i Tyskland 2017. Till Sverige aug 2017, SFF arkivföreståndare juni 2018.

Kjell Nordström

Kjell Nordström tog segelflygcertifikat redan som 16-åring och flög därefter 24 år i flygvapnet, bl.a. Tunnan, Draken och Viggen. 1986 blev han flygchef vid Nyge Aero Målflyg och 1990 provflygare hos Saab, med utprovning av Saab 340 och 2000. Han är också uppvisningspilot sedan 1967 på olika militära och civila flygplan, bl. a Vampire och Flygande Veteraners DC-3, Daisy. Totalt har Kjell samlat omkring 19 000 flygtimmar fördelat på ca 150 flygplanstyper! 2010 blev Kjell Nordström utsedd till Årets Flygare av KSAK för sina stora insatser för allmänflyget.

Björn Svensson

Född 1951, uppväxt och bor i Borås. Sambo med Britt, 3 utflugna barn, 1 barnbarn. Reservofficer och arbetar sedan 2003 på Skaraborgs Flygflottilj F7 på heltid som flygplatschef för Karlsborgs flygplats och ställföreträdande flygplatschef för Såtenäs flygplats. Sysslat med flyg sedan barndomen, först med modellflyg och sedan segelflyg sedan 1966, och har haft flera olika styrelse-uppdrag i Borås Segelflygklubb. Segelflyger fortfarande men flyger numera mest motorseglare i Borås, och är flygplatschef för Borås flygplats på fritiden. Har varit engagerad i flygdagar i Borås som programansvarig och koordinator sedan slutet av 70-talet. Arbetade tidigare i 30 år på Borås Energis kraftvärmeverk som bla driftchef och projektledare.

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.