Skip to content

Hedersmedlemmar

Hedersdipl-mod.jpg
Till hedersmedlem kan väljas den som i synnerligen hög grad främjat SFF:s ändamål. Hedersmedlemskap föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet.

      

År

  Hedersmedlem   

 

2022

Ulf Delbro

 

2021

Olle Jensen

 

2019

Stieg Ingvarsson

 

2018

Sven-Erik Jönsson

 

2017

Göran Landström

 1940-2018

2016

Christer Lokind

 

2015

Bert Stenfeldt

 

2014

Lennart Berns

 

2013

Erik Hallström

1933-2021

2013

Sven Stridsberg

1945-2019

2012

Kjell Ahlberg

1928-2011

2011

Ulf Edlund

 

2011

Kenneth Göransson

 

2011

Sten Wahlström

 

2010

Bernt Olsson

 

2007

Bo Carlson

1928 -2016

2006

Sven Scheiderbauer

 

2005

Lars Gibson

 

2004

Jan-Åke Berg

1935-2018

2003

Stig Kernell

1922-2014

2002

Erik Bratt

1916-2010

2001

Göthe Johansson

1932-2011

1999

Ingemar Skogö

 1949-2019

1998

Karl-Eskil Sahlman

 1918-2016

1997

Olof Wirén

1925-2013

1997

Ola Laveson

 

1997

Håkan Lundborg

 

1997

Nils-Arne Nilsson

1932-2014

1997

Hans Kofoed

1930-2014

1997

Alf Stålborg

1927-2018 

1995

Åke Sundén

1915-1999

1994

Bertil Östbo

1916-2007

1993

Lennart Arjevall

1928-2011

1992

Rolf Westerberg

1918-2001

1991

Björn Andreasson

1917-1993

1991

Rudolf Abelin

1917-2003

1990

Irma Ulrich

1909-1999

1990

Sven-Olof Olson

 1926-2021

1988

Nils Personne

1988-2013

1987

Lennart Larsson

1930-1999

1986

Curt Nicolin

1921-2006

1985

Anders J Andersson

1899-1987

1985

Erik Olov Sundgren

 

1984

Lars Brising

1915-1995

1982

Gösta Odqvist

1913-2005

1981

Hugo Svenow

1904-1988

1980

Gösta Norrbohm

1921-1986

1979

Eric Boberg

1909-1997

1978

Sture Blomberg

1910-2004

1977

Karl-Arvid Norlin

1901-1989

1977

Per A Norlin

1905-1992

1976

Bill Bergman

1904-1981

1976

Hans Reichenberg

1920-1999

1975

Bo Lundberg

1907-1991

1975

Ferdinand Cornelius

1896-1983

1973

Karl Lignell

1893-1987

1972

Åge Lundström

1890-1975

1972

Gösta Fraenkel

1885-1980

1972

Bengt Nordenskiöld

1891-1983

1967

Hugo Beckhammar

1895-1981

1966

Gösta von Porat

1886-1972

1964

Tord Ångström

1892-1978

1963

Nils Söderberg

1897-1988

1963

Nils Kindberg

1892-1984

 

Rev F

Detta dokument är till för vägledning i arbetet att nominera Hedersmedlemmar och Söderbergplakettinnehavare.

Förslag till ändringar av statuterna återfinns i slutet av dokumentet.

Hedersmedlem

Till hedersmedlem kan väljas den som i synnerligen hög grad främjat SFF:s ändamål. Hedersmedlemskap föreslås av styrelsen och beslutas av årsmötet
Tolkning och förslag
Medlemskap i SFF är inte nödvändigt för att bli hedersmedlem men det är önskvärt att så är fallet. Lämpligt antal nya hedersmedlemmar är 0-1/ år.

Söderbergplaketten

Plakettens fullständiga benämning är “Nils Söderbergs förtjänsttecken för insatser av värde inom det flyghistoriska verksamhetsområdet” förkortat “Söderbergplaketten”

Plaketten är avsedd att stimulera intresset för flyghistorisk verksamhet och utdelas i första hand för insatser av väsentligt värde för vetskapen om svensk flyghistoria. Den kan också utdelas för motsvarande insatser inom det internationella området eller för andra förtjänstfulla insatser för flyghistorisk verksamhet. Slutligen kan den utdelas för bedrifter och insatser av uppenbar betydelse för flygets utveckling.

Styrelsen för SFF fattar beslut om utdelning av plaketten.
Förslag till utdelning kan framföras av:
Medlemmar i SFF, i förekommande fall genom regionordföranden. SFF bär ansvaret för:

Att stiftelseurkunden för Söderbergplaketten bevaras.
Att en förteckning upprättas över samtliga mottagare i nummerordning.

Att dessa regler efterföljs och att av nu oförutsedda omständigheter nödvändiga förändringar av reglerna vidtages.

Tolkning och förslag

Medlemskap i SFF är inte nödvändigt för att erhålla plakett.
SFF: s ändamålsparagraf behöver inte följas i nomineringsarbetet.

För att komma i fråga för plakett ska minst ett av följande kriteria vara uppfyllt.
Den första meningen har högre betydelse än de andra. De andra är likställda varandra.

NN ska ha gjort insatser av väsentligt värde för vetskapen om svensk flyghistoria.

NN forskar eller dokumenterar svensk flyghistoria. NN är ledande inom sitt ämnesområde och ska kunna anses som expert. Ämnesområdet ska vara av flyghistoriskt värde. NN ska på något sätt aktivt ha förmedlat sina kunskaper/forskningsresultat till allmänheten, t.ex. genom vetenskaplig avhandling, föreläsningar, böcker eller artiklar i tidskrifter.

NN ska ha gjort insatser av väsentligt värde för vetskapen inom det internationella området.

Som ovan men med skillnaden att det gäller internationell flyghistoria. NN bör dock ha svensk anknytning.

NN ska ha utfört andra förtjänstfulla insatser för flyghistorisk verksamhet.

NN har genom intresse eller genom sitt yrke gjort ett bestående avtryck i den svenska flyghistorien.
NN kan aktivt arbetat med att renovera flygplan av historiskt värde för eget eller museibruk.
NN kan under mycket lång tid ha arbetat med föreningsverksamhet och i denna roll fungerat som “folkbildare”. NN ska ha förmedlat sina kunskaper eller ställt ut sina föremål för allmänheten.
Om NN gjort sina insatser “i tjänsten” ska de vara av högre grad än vad man kan förvänta sig ingå i arbetsuppgifterna.

Viktigt är att om NN är beslutsfattare bör vi tänka på att vi är politiskt obundna.

NN ska ha utfört bedrifter och insatser av uppenbar betydelse för flygets utveckling.

Här kan man dela in betydelsen i Hårdvara och mjukvara, t.ex.:

NN har skapat eller uppfunnit något av teknisk natur som fått stor betydelse för flygets utveckling. Här i kan ligga t. ex motorutveckling eller nya landvinningar inom aerodynamik och materiallära.

NN kan även ha gjort insatser med betydelse inom flygutbildningen med ny metodik/pedagogik. Lämpligt antal utdelade Söderbergplaketter är 0-1/år. 

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.