Skip to content

SFF Förtjänstmedalj & plakett

Förtjänstmedalj utdelas till person, inom eller utom SFF, som gjort synnerligen värdefulla insatser vilka främjat föreningens ändamål och verksamhet. SFF förtjänstmedalj i brons utdelas till person inom SFF som gjort värdefulla insatser för att främja föreningens ändamål och verksamhet. Förtjänstplaketten kan ges till föreningar/organisationer som utfört en förtjänstfull flyghistorisk gärning i Sverige.

Mottagare av SFF Förtjänstmedalj

 

SFF Förtjänstmedalj i silver:

År

Mottagare

2022

Stellan Andersson
Olle Norén
Håkan Andersson
Ulf Nylöf

2021

Kurt Sandberg
Stefan Sandberg
Håkan Wijkander

2019

Jan Strömberg
Börje Räftegård

2018

Christer Persson
Inger Borg
Tobias Karlsson
Bengt Edbäck
Claes von Sydow

2017

Jasmine Cederqvist
Håkan Brandt
Bo Hugmark

 2016
Sune Larsson
2015

Bernt Olsson

 2013

Olof Wettermark

2012

Erik Hallström
Göran Landström

2010

Göran Jacobsson

2009

Rolf Bergström
Lars O Sundin

 

 

SFF Förtjänstmedalj i brons:

År

Mottagare

2019

Jan-Olof Andersson

2017

Sven Bäckström

 2014

Robin Lindholm

2013

Christer Malm
Per Sviberg

2008

Gunnar Berns

 

 

SFF Förtjänstplakett:              

År

Mottagare

2022

Stiftelsen Aeroseum

2019

Arlanda Flygsamlingars Vänner

2018

Göteborgs Veteranflygsällskap

2016

Flygande Veteraner

2015

Swedish Air Force Historic Flight (SwAFHF)

 

Svensk Flyghistorisk Förenings förtjänstmedalj i silver.

Antagna vid styrelsemöte 2008-04-26.

Förtjänstmedalj utdelas till person, inom eller utom SFF, som gjort synnerligen värdefulla insatser vilka främjat föreningens ändamål och verksamhet.

Som exempel på sådana insatser kan nämnas skriftlig eller muntlig framställning för att sprida upplysning om SFF: s ändamål och verksamhet i riks- och landsortspress, verksamhet som i omfattande grad berikat föreningens årsmöten eller regionkonferenser till gagn för verksamheten på riksnivå etc.

Medaljen kan även delas ut till person som långvarigt engagerat sig inom regional verksamhet som funktionär eller inom olika föreningsprojekt.

Mottagare av denna förtjänstmedalj nomineras och utses av SFF:s styrelse. Förslag må lämnas av styrelse för SFF: s regionavdelning eller enskild medlem för beslut i SFF: s styrelse.

Förtjänstmedalj utdelas under högtidliga former, normalt i samband med SFF: s årsmöte, undantagsvis vid regionavdelnings årsmöte.

Medaljen bär SFF:s logotyp och texten Svensk Flyghistorisk Förenings förtjänstmedalj. Baksidan utgörs av mottagarens namn och årtal för utdelandet.

Gravering av medaljen bekostas av SFF.

Registrering av mottagare av medaljen sker av sekreteraren.

Svensk Flyghistorisk Förenings förtjänstmedalj i brons.

Antagna vid Styrelsemöte 2010-04-24.

SFF förtjänstmedalj i brons utdelas till person inom SFF som gjort värdefulla insatser för att främja föreningens ändamål och verksamhet.

Som exempel på sådan verksamhet kan nämnas långvarigt engagemang inom regional verksamhet som funktionär eller långvarigt engagemang inom PR-verksamhet i samband med t ex flygdagar, utställningar etc.

Mottagare av denna förtjänstmedalj nomineras och beslutas av SFF: s regionavdelningars styrelse.

Nominering kan även ske av SFF:s styrelse som även har beslutanderätt om medaljen.

SFF: s styrelse och kansli orienteras snarast efter beslut.

Förtjänstmedaljen i brons utdelas under högtidliga former, t.ex. i samband med berörd regionavdelnings årsmöte.

Medaljen bär SFF:s logotyp och texten Svensk Flyghistorisk Förenings förtjänstmedalj.

Baksidan utgörs av mottagarens namn.

Medaljen erhålls från SFF till självkostnadspris, i april 2010, 200 kronor.

Gravering av medaljen bekostas av regionavdelningen.

Registrering av mottagare av medaljen sker av sekreteraren.

 

SFF Förtjänstplakett.

Antagna vid SFF styrelsemöte 2016-05-22.

Förtjänstplaketten kan ges till föreningar/organisationer som utfört en förtjänstfull flyghistorisk gärning i Sverige. Förtjänstplaketten är en graverad plåt monterad på träsköld enl ritning/bild.

Mottagare av denna förtjänstplakett nomineras och utses av SFF:s styrelse. Förslag må lämnas av styrelse för SFF: s regionavdelning eller enskild medlem för beslut i SFF: s styrelse.

Förtjänstplaketten utdelas under högtidliga former, normalt i samband med SFF: s årsmöte.

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.