Skip to content

Policy för SFF Mediearkiv

2020-06-09

INLEDNING

SFF Mediearkiv innehåller foton, (färg‐, dia‐, svartvita‐ och digitala bilder, m.m.) samt teckningar, ritningar och andra dokument, video och ljudinspelningar som donerats eller utlånats till Svensk Flyghistorisk Förening (SFF), att läggas in i SFF Mediearkiv. Allt material i SFF mediearkiv är avsett att användas av SFF medlemmar för t.ex. forskningsändamål, eller för användning i publikationer eller annat ändamål som SFF medger.

SFF‐medlem har kostnadsfri tillgång till fotoarkivet via hemsidan. Bilder i arkivet får användas av medlemmar som är författare av artiklar till SFT och Flyghistoriska Revyer (SFF årsbok) samt normalt även i externa publikationer. Beställning ska ske enligt särskild blankett nedan, med undantag då SFT redaktör ansvarar för bildhanteringen i artiklar eller FR. Bildnummer ska alltid uppges.

Föreningens kansli/arkiv åtar sig så långt möjligt, med hänsyn till tillgängliga resurser, att på beställning distribuera bilder, såväl till medlemmar som icke medlemmar i SFF. Regler för beställning framgår under punkt 2 Bildbeställning.

1. Upphovsrätt

Upphovsrätt till foton i SFF arkiv tillhör fotografen så länge upphovsrätten enligt lag gäller. För en vanlig fotografisk bild gäller upphovsrätten normalt i 50 år. För ett fotografiskt konstverk, teckning eller ritning gäller längre tid. I övrigt hänvisas till lagen om upphovsrätt.

Var och en som önskar använda foton ur SFF arkiv, måste när upphovsrätt gäller, först inhämta upphovsmannens godkännande i varje enskilt fall. Upphovsmannen har rätt till ersättning för bilden när han begär detta. Är upphovsmannen inte är känd av SFF, ansvarar användaren av foto, att göra vad som är möjligt för att finna upphovsmannen och inhämta tillstånd för användning. Om foto används utan upphovsmans medgivande, är det helt på användarens eget ansvar.

2. Donationer m.m.

SFF tar tacksamt emot donationer av foton och andra dokument att läggas in i Mediearkivet. SFF lägger även in foton och andra dokument i Mediearkivet som lånats till SFF för digitalisering, under förutsättning att SFF fritt får använda materialet i egna produktioner.

3. Registrering av gåva, donation o.dyl.

När SFF erhåller foton och andra dokument avsedda för Mediearkivet skall den hos SFF som tar emot gåvan alltid registrera denna i ett speciellt dokument som förvaras tillsammans med gåvan. Här skall framgå när och från vem gåvan erhållits, om det är ett lån eller gåva till SFF. Andra uppgifter om

foton m.m. noteras. Uppgifterna registreras sedan vid skanning av bilderna. Kopia på dokumentet bör lämnas till den som lämnat gåvan eller utlånat bilderna till SFF.

Blanketten hämtas från SFF hemsida, se länk nedan.

4. Beställning av högupplösta foton och andra digitala filer.

Nyare foton (50 år eller nyare) beställs i första hand direkt från upphovsmannen. Upphovsmannen kan hänvisa till SFF, varvid SFF distribuerar filerna.

Särskilt beställningsformulär skall användas vid beställning från SFF. Beställningsforumläret kan hämtas på SFF hemsida, se länk nedan.

Vid beställning skall bildnummer, uppgift om hur bilderna skall användas anges, samt namn och adress på beställare och underskrift.

Bilder får ej lämnas ut innan beställningsformuläret är fullständigt ifyllt och undertecknat av beställaren. Formuläret utgör ett avtal mellan beställare och SFF. I speciella fall kan avtalet behöva expanderas. Foton från SFF får aldrig distribueras vidare till tredje part.

SFF‐medlem kan i egenskap av författare av flyghistorisk litteratur, i vissa fall erhålla behörighet att själv ladda ned digitala foton från SFF bildarkiv på hemsidan. Det är SFF styrelse som beslutar om denna behörighet, som alltid skall vara tidsbegränsad.

Blanketten för bildbeställning användes för begäran om behörighet att ladda ned bilder och sänds till

SFF för handläggning och godkännande.

5. Uppgifter om bilder i SFF fotoarkiv.

När foton laddas upp till SFF Mediearkiv registreras alla kända uppgifter om fotot. Om en uppgift visar sig vara felaktig, eller kan kompletteras, är vi tacksamma när detta meddelas den som ansvarar för det digitala bildarkivet, så att korrigering/komplettering kan ske.

6. Utlåning av bilder

Fysiska foton i SFF originalfotoarkiv får ej lånas, vare sig som utlån eller för egen skanning/reprofotografering

7. Hänvisning till SFF

Foton ur SFF fotoarkiv, vilka används i tryckta media, film/TV eller andra media skall vara försedda med texten ”Arkiv Svensk Flyghistorisk Förening” samt upphovsmannens namn när denne är känd.

”Foto: NN”, antingen detta görs i anslutning till respektive foton eller i en sammanställning.

8. Friexemplar till SFF

Tryckta media i vilka foton eller andra illustrationer ur SFF blivit publicerade, skall i minimum två exemplar tillställas SFF arkiv, såvitt inga andra överenskommelser träffats. I blankett för bildbeställning kan sådana andra överenskommelser noteras.

9. Kostnad för framtagning/leverans av digitalt foto

SFF har rätt att debitera en avgift för leverans av foton, se särskild prislista nedan.

Länkar:

Checka in/ut hos SFF

Ange din e-postadress och lösenord i fälten nedan för att logga in.

Observera att om du redan är inloggad så loggar du ut från denna ruta också (Länken “Logga ut” i blått längst ner).

Får du problem så titta i “Hjälp-menyn”! 

Lite hjälp för att hantera SFF hemsida

Navigering

Hemsidan har alltid de översta menyerna tillgängliga (förutom om man kommit vidare till någon annan hemsida, ex. Webshop).

Det finns ett antal sätt att “förflytta sig”:

  • Via den övre blå menyn, där man kommer direkt till vald sida alt. där det finns en liten trekant där man kommer till undermenyer.
  • Under den blå menyn finns ett vitt fält med blå knappar; dessa leder direkt till speciella funktioner.
  • När man “rullat” en bit ner på en sida så dyker en upp nere till höger; Klicka på den och du kommer direkt upp till starten av sidan.
  • Om man har kommit vidare till en ny sida via en eller flera tidigare sidor (dvs. via länkar) och vill komma åter till någon av dessa tidigare sidor: Använd din webläsares bakåtpil (uppe till vänster) som ser ut ungefär så här: .
    Speciellt när man kommit över till någon annan hemsida, ex. Forum, så är detta ett sätt att ta sig tillbaka.
  • Om man någonstans vill ta sig direkt till startsidan så kan man alltid klicka på antingen Start på den blå menyn eller på SFF-loggan högst upp.

 

Logga in och logga ut

Den som är medlem kan logga in på hemsidan och får då tillgång till extra information. Bl.a. kan man då komma till SFF Digitalt bild- och mediearkiv.
Logga in gör man via knappen uppe till vänster; “Medlem: Logga in/ut här!”.
Logga ut görs med samma knapp!

Medlem måste ha angivit e-postadress för att kunna logga in. Denna e-postadress är också det “Username” man skall ange tillsammans med det lösenord man registrerat i medlemsregistret.

När du är inloggad så ser man på den blå menyn till höger sitt login-namn följt av “inloggad!” 

Om du inte är medlem så kan du enkelt fixa det genom att  klicka här! Det finns även flera ställen på hemsidan där du komma till medlemsanmälan.

När du är inloggad kan du komma åt det som ligger under knappen ”Medlemmars sida”, t.ex. SFF Publikationer och Digitalt bild- och mediearkiv. 

Medlem som har glömt lösenordet:
Klicka på “Logga in/ut” uppe till vänster och “Lost your password?”: Här skriver man sedan den epost-adress som man loggar in med. Ett mail med instruktioner kommer därefter att skickas till denna adress.

Logga in på Medlemssystemet:
Medlemmar kan logga in på medlemssystemet för att själva administrera sina egna medlemsuppgifter.
Om du skall logga in på Medlemssystemets hemsida (via menyn Medlem/Logga in på medlemssystemet) så är det samma användar-id och lösenord, och om du glömt lösenordet så finns även där en länk som fungerar på motsvarande sätt som ovan.

Vid problem med inloggning så kontakta antingen Medlemsregister, Medlemsservice eller Kansli; Kontaktuppgifter finns nederst på sidan eller under menyn “Om SFF/Kontaktuppgifter”. 

Digitalt bild- och mediearkiv

Detta når inloggad medlemmar via antingen knappen “Medlemmars sida(inloggad medlem)” eller knappen Bild- & Mediearkiv(inloggad medlem). 
Man kommer efter detta till en ny separat sida där man kan söka i det digra arkivet!
Observera att det finns en separat sida med instruktioner för sökning som nås via länken “Instruktioner för sökning” uppe till höger på mediearkiv-sidan.
När man vill åter till hemsidan så får man antingen “backa” tillbaka med webläsarens vänsterpil uppe till vänster, eller ange hemsidans adress (flyghistoria.org) i adressfältet.

 

Forum

Knappen “Forum” länkar dig direkt vidare till den separata Forum-sidan. 
Här behövs ett separat login om man vill logga in – Se “FAQ” eller “Bli medlem” på Forum-sidan!

 

SFF Webshop

Knappen “SFF Webshop” länkar dig direkt vidare till den separata SFF Webshop-sidan. 
Obs. att på första sidan här skall du klicka på “Svensk Flyghistorisk Förenings Webshop” uppe till vänster för att komma till själva butiken.
Här behövs inget login, men enbart medlemmar kan handla i denna webbutik.

 

SFF Profilprodukter

Knappen “SFF Profilprodukter” länkar  direkt vidare till en hemsida med SFF profilprodukter (ex. skjortor, jackor, väskor mm.) hos en extern leverantör. Här  kan man beställa och betala dessa produkter, men detta sker direkt med leverantören. SFF är alltså inte inblandad i själva försäljningen eller leveransen utan all kontakt sker med leverantören direkt. 

 

Start-menyn & SFF-logotypen

Denna meny längst till vänster tar dig alltid direkt till första sidan. 
Även ett klick på SFF-loggan tar dig alltid direkt till första sidan.

Längst ner på sidan

Finns traditionell allmän kontaktinfo samt möjligheten att följa SFF på Facebook. 

Mobila enheter och mindre skärmar

SFF hemsida anpassar sig till olika skärmstorlekar, speciellt då mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor (man kan även prova detta genom att minska fönstret på sin PC/Mac).
På en mindre skärmyta så ändrar sig menyer och text så att det inte blir så ”brett” och istället ”förlängs” hela innehållet.
Menyer nås genom att klicka/peka på ”fyrkanten med de tre strecken” (hamburgare kallas den också) högst upp.