Från och med februari 2024 kommer “Nytt i SE-registret” att publiceras här på vår hemsida under senaste nytt istället för i Svensk Flyghistorisk Tidskrift och på så sätt bli åtkomlig för alla kalenderbitare, även om man inte är medlem i SFF. Ambitionen är att nyheter ska komma här varje månad. Därmed kan vi vara snabbare med nyheterna. Tidigare uppgifter t o m december 2023 finns i SFT.

OBS! Detaljuppgifter finns också i vårt Forum (länk) under rubriken Civilflygregistret. För att skriva inlägg i Forum måste man vara medlem i Svenskt Flyghistoriskt Forum och får då åtkomst genom inloggning. Kanske en anledning att bli medlem i forumet?

Av JAN BUISMAN

Nytt i SE-registret:

2024