Detta är SFF Medlemsbok 2023! (Flyghistorisk Revy 2023)