Efter 43 års tjänst tas nu Försvarets Materielverks TP 86 North American Sabreliner ur bruk vid det som oftast kallas FC (Försökscentralen) på Malmen. Typen användes bland annat för utprovning av Carabas-radarn (bilden) samt Gripens telemotmedel. Två exemplar anskaffades. Den nu aktuella individen (86001) är den äldsta i Sabreliner i Europa. 86002 används sedan en tid som markbaserat övningsobjekt för teknologerna vid Linköpings Universitet. TP 86 ersattes av en Learjet 60 som levererades i maj.

Text och foto Lennart Berns