Ett 50-tal flygvapenkadetter från Karlberg fick den 21 augusti en visning av Flygvapnets Minneshall i ämbetsbyggnaden Tre vapen. Visningen omfattade byggnadens historia som går tillbaka till andra världskriget, minnesrummet över sovjetiska nedskjutningen av Tp 79001 (DC-3) 1952 samt själva minneshallen. Noterbart i sammanhanget är att byggnaden har lika mycket utrymme under jord som ovan. Tanken var, att om Stockholm utsattes för bombanfall, skulle arbetet i staberna ändå kunna utföras.

I minnesrummet över Tp 79001 hänger den tavla av Roger Middlebrook som SFF skänkte när Flygvapnet fyllde 75. I minneshallen finns cirka 1 000 namn uppförda på väggen, hedrande dem som omkommit i militära flygolyckor. Kadetterna fick höra om bakgrunden till de höga olyckstalen, framförallt tiden fram till tidigt 1970-tal. Besöket var en del av deras utbildning. Visningarna i Flygvapnets Minneshall genomförs av SFF på uppdrag av Flygvapnet.

Lennart Berns

50-talet kadetter från Flygvapnet framför minnestavlan i Flygvapnets Minneshall. Kadetterna representerar samtliga yrkesfack i Flygvapnet.      

Foto Lennart Berns