Sveriges enda och bästa civila flygmuseum, uttytt Arlanda Flygsamlingar, är nu i huvudsak magasinerat efter den påtvingade stängningen. Markägaren Swedavia behöver utrymmet för annat. Det som nu i huvudsak återstår är flytten av de stora flygplanen, vilken kommer att äga rum i augusti. Annat som återstår är genomgång och katalogisering av manualer och annats som hittills rymts i bokhyllor och arkivcontainer. En liten fördel i allt det bekymmersamma, är att det numera går att detaljstudera vissa av flygplanen. Den s k Pappersfokkern står nu på golvet efter att varit upphängd i taket. Instrumenteringen befinns vara i det närmaste obefintlig, men flög fint gjorde detta hembygge! Samlingens Douglas Skyraider är åtkomligt på ett helt annat sätt än när den ingick i utställningen. Mera om läget idag framgår av Arlanda Flygsamlingars hemsida, arlandaflygsamlingar.se.

Text och foto Lennart Berns

Det som en gång var ett levande flygmuseum, gapar nu tomt och öde.

Praktpjäsen Douglas Skyraider kommer att bli svår att flytta då den kräver extra utrymme på de trånga passagerna till magasinet i Rosersberg

Duktiga snickare har gjort en särskild transportställning för den ytterst ömtåliga “Pappersfokkern”, tillverkad av slanor som stomme och vilka klätts med pappersemballaget från gödselsäckar.

Nu kan man närstudera avisningsanordningen på stjärtpartiet till samlingarnas Lockheed Lodestar.