Den 23 maj invigdes på Aeroseum i Göteborg en vandringsutställning om den första flygningen över sydatlanten mellan Portugal och Brasilien år 1922 av flygarna Gago Coutinho och Sacadura Cabral, båda från portugisiska flottan.

Utställningen, som har anordnats av Portugals ambassad i Stockholm och Camöes-institutet i Portugal i samarbete med Aeroseum som en del av det gemensamma firandet tillsammans med Brasilien av 100-årsjubileet av flygningen, invigdes högtidligt av Portugals Ambassadör Sara Martins och Brasiliens Kulturattaché Amintas Silva.

Flygplanet som användes var en dubbeldäckad, 3-sitsig FaIrey III D med flottörer tillverkad av Fairey Aviation i Storbritannien, och flög i grundversionen för första gången den 13 september 1917. Motorn var en 360 hk Rolls-Royce Eagle IX som gav flygplanet en maxhastighet om 162 km/tim. Sammanlagt tillverkades 224 flygplan av typen varav ett antal exporterades till Portugal.

Flygningen som startade från Lissabon den 30 mars 1922, var inte utan problem. På grund av bränslebrist tvingades man nödlanda vid ett portugisiskt örlogsfartyg som lämpligt nog var positionerat utanför Brasiliens kust. Då sjön gick hög slogs en av flottörerna sönder och flygplanet sjönk. De båda flygarna kunde oskadda räddas ombord på örlogsfartyget. Ett nytt flygplan transporterades med fartyg till platsen och flygningen kunde fortsätta, men nu fick man problem med motorn som krånglade och till slut helt lade av. Då atlantflygningen ansågs mycket viktig att genomföra skeppades Portugals sista Fairey III D till ön Fernando Noronha där flygarnabefann sig, för att de därifrån skulle fortsätta mot Brasilien. Med detta tredje flygplan med namnet Santa Cruz nådde man Brasilien vid Recife där de välkomnades som hjältar. Därifrån fortsatte man etappvis söderut för att nå Rio de Janeiro, som var slutmålet. Det tog visserligen 79 dagar att genomföra hela resan på grund av haveriet med det första flygplanet och motorproblemen med flygplan nummer två, men själva flygtiden blev lite mer än 62timmar.

Förutom själva flygningen fanns det två viktiga syften med satsningen. Dels skulle man undersöka om man under flygning kunde positionsbestämma och navigera med hjälp av stjärnor, så kallad astronavigering, vilket man kunde verifiera var fullt möjligt. Dels hade man en ny innovation installerad, ett kursgyro, vars funktion skulle testas. Detta föll mycket väl ut, och kursgyrot är i dag ett av de grundläggande instrumenten i flygplan och helikoptrar.

En tid efter att flygplanet Santa Cruz ställts ut i Brasilien demonterades det och fraktades tillLissabon, där det åter monterades och ställdes ut på Museu de Marinha utanför Lissabon. En specialtillverkad replika i fullskala i metall av flygplanet finns utställd i Lissabon

– Denna vandringsutställning har hittills ställts ut på ett femtontal platser i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien förklarar ambassadör Sara Martins, och vi är mycket tacksamma över att nu få möjlighet att exponera utställningen på Aeroseum fortsätter hon.

– Utställningen är mycket intressant, säger Roger Eliasson, initiativtagare till och chef för flygupplevelsecentret Aeroseum. Många av våra runt 60 000 besökare per år är genuina flyghistoriker, och de kommer särskilt att uppskatta denna satsning, det är jag övertygad om säger Roger Eliasson.

– Varmt välkomna att besöka oss i sommar och bese vandringsutställningen, den finns på Aeroseum fram till den 30 september 2023, säger Roger Eliasson avslutningsvis.

Text: Ulf Delbro
Foto: Bild 1: Ulf Delbro
Bild 2, 3, 4 : Lennart Berns

Bild 1

T v: Portugals Ambassadör Sara Martins och Brasiliens Kulturattaché Amintas Silva.
T h: Tina Dejby, Aeroseum samt Roger Eliasson, Aeroseum

Fairey III D Santa Cruz utställd på Museu de Marinha utanför Lissabon.

En metallreplika av Santa Cruz i fullskala utställd i Lissabon.