Flygande Veteraners DC-3 Daisy fyller 80 år i år och flyger igen efter två års underhållsarbeten. Daisy levererades till US Army Air Forces1943, hamnade i Nordafrika men återkallades för att delta i invasionen under D-Dagen 1944. Efter kriget byggdes hon tillbaka från ursprungsversionen C-47 till DC-3 och såldes till Norge varvid hon omsider hamnade i nybildade SAS. Efter ett antal år där, följde några år i Linjeflyg innan hon 1960 såldes till Flygvapnet som  transportflygplan Tp 79. Efter att tjänat ut i Flygvapnet, köptes hon av två privatpersoner, Jimmie Berglund och Ingemar Wärme, för 80 000 kronor. De bildade en stiftelse som ägare till flygplanet och föreningen Flygande Veteraner för den operativa driften. Första flygningen i föreningen genomfördes i juni 1984 med den från LIN återtagna registreringen SE-CFP. Samtidigt återtogs namnet Daisy (tusensköna) som hon haft under kriget.

Text och foto: Lennart Berns