Arlanda Flygsamlingar stängs!

Sista dag för publik visning är den 7 januari!

I Sverige finns gott om flygmuseer som i de flesta fall byggts upp kring ett antal militära flygplan. Arlanda Flygsamlingar är ett unikt museum vilket i stället speglar den svenska civila flyghistorien. Arlanda Flygsamlingar är alltså Sveriges enda rent civila flygmuseum. Det inrättades i en för ändamålet och av den svenska flygindustin skänkt byggnad, för 40 år sedan. Samlingarna omfattar ett 30-tal utställda flygplan från Albatros B.II från 1917 till uppfinnaren Håkan Lans Glasair från 1992 och otroligt mycket däremellan, som motorer, simulatorer, hundratals modeller och flyghistoriska artefakter. Här finns också en utställning om “Miraklet i Gottröra” med bland annat den skrynkliga nosen av den havererade MD-81 Dana Viking.

Museet har nu drabbats av ett dråpslag! Markägaren, statliga Swedavia har beslutat att de unika samlingarna skall vara utrymda i september 2023 för att ge plats för annan och mera lönande verksamhet. Sista dag för publik visning är den 7 januari!

Ägarna av samlingarna sedan 2018, Sveriges Maritima och Transporthistoriska Museer (SMTM), har nu funnit ett magasin i Arlandas närhet. Dock hamnar som sagt samlingarna i magasin och kan därför tyvärr inte att visas för publik.

Arlanda Flygsamlingars hemsida (www.arlandaflygsamlingar.se) kommer dock att vara igång och fortlöpande orientera om flytten och den nya etableringen, där också restaureringen fortsätter med volontärernas hjälp.

(Text Lennart Berns)

Unika Arlanda Flygsamlingar har körts på porten av markägaren Swedavia. Foto Lennart Berns

Utställningen om “Miraklet i Gottröra” hamnar också i magasin, här nosen på Dana Viking. Foto Lennart Berns