I detta nummer bland annat:

Ordföranden har ordet

Lansen 70 år

Hercules 84001 bevaras

Sven Viking till Finland

Flygdagen på F 16

USS Kearsarge i Stockholm

Dala Airport firade 50 år

Flygfesten i Dala-Järna

Flygvapnets flygflottiljer: F 17

Spotting på Bulltofta 1966

Ambulansflyg

Diverse Saab 105 – Del 2

Arlanda som militär flygbas

Tankning i Flygvapnet – Del 2

SAS polarlinje 70 år

Snäckbussen, Gotlands ”flygbuss”

Yngve Viking som Tanker 32

”Sextons” karikatyrer: Lars Hägglöf

Praktikant på Svensk Flygtjänst 1964

Brevlådan

Böcker

Nytt i SE-registret

Mötesverksamhet