Text och foto: Ulf Delbro

Den 20 september, på dagen 80 år sedan den första flygningen med FFVS J 22, rullades skrovet av renoveringsprojektet ”Flygande J 22” högtidligt ner i flygupplevelsecentret Aeroseum i Göteborg. Här står nu flygplanet uppställt där det fortsatta renoveringsarbetet skall bedrivas, till glädje för alla flyghistoriskt intresserade besökare, som kan följa färdigställandet av J 22:an.

Denna ”roll-in” bevittnades av ett 50-tal gäster inbjudna av projektorganisationen Warbirds of Sweden och av Aeroseum. Här syntes bl.a. Björn Svedfelt från Svedinos Bil&Flygmuseum, som äger flygplanet, Klas Lundberg, sonen till Bo Lundberg som konstruerade J 22:an, representanter från Flygvapenmuseum i Linköping och från styrelsen i Svensk Flyghistorisk Förening tillsammans med personal och volontärer vid Aeroseum och medlemmar i föreningen Aeroseums Vänner och i Göteborgs Veteranflygsällskap för att endast ta några exempel.

Chefen för Aeroseum, Roger Eliasson hälsade alla välkomna till denna historiska händelse varpå Svante Kilén från Warbirds of Sweden berättade om projektet och gav exempel på vilka arbeten som återstår för att J 22:an skall bli klar att flygas. Det handlar framför allt om att flygplansskrovet, vingarna och stjärtstyrverket skall kläs med träpaneler, ett mycket omfattande arbete, och att en motor skall anskaffas och monteras.

Besökarna svärmade runt flygplanet, och det finns nog ingen detalj som inte fotograferades av de flygintresserade gästerna.

Svante Kilén tackade för mycket värdefullt stöd som projektet hittills fått från flera sponsorer och organisationer, och inte minst från Aeroseum, som ställer utrymme till förfogande för renoveringen. Svante poängterade dessutom, att det är av avgörande betydelse, att sätta laget framför jaget för att nå framgång med detta slags projekt, något som han menar präglar projektorganisationens sätt att arbeta.

Det blir mycket intressant att följa den fortsatta utvecklingen av detta unika projekt och rapportera om det i SFT och i Senaste Nytt på SFF:s hemsida. Vi önskar Warbirds of Sweden lycka till med projektet!

22149 på plats i Aeroseum efter roll-in den 20 september 2022

 

Gästerna beundrar den strålande fina renoveringen av J 22:an

 

Här poserar från vänster:
Björn Svedfelt, Klas Lundberg, Svante Kilén, Roger Eliasson och Henrik Bergman som ingår i projektgruppen i WoS