Text och Foto: Lennart Berns

Trots gråmulet väder och ett och annat regnstänk, blev flygdagen på återupprättade flygflottiljen i Uppsala en succé. Enligt polisens preliminära beräkningar hade mellan 150 000 och 200 000 besökare tagit sig ut till Ärnafältet norr om staden, där uppvisningar pågick mer eller mindre i oavbrutet sträck från tidig morgon till sex på kvällen.

Flygprogrammet var blandat och innehållsrikt. Morgonens och förmiddagens tunga skyar framtvingade låghöjdsprogram vilket dock enligt mångas mening inte spelade så stor roll.
Imponerade gjorde en fyrgrupp JAS 39 Gripen i tät sammanhållen formation med bara sex/sju meter mellan flygplanen. Det var också premiär för Flygvapnets första JAS 39 E, den senaste versionen av Gripen med större längd och spännvidd, ny motor och ny avionik.
Från Finland kom F-18 Hornet och gruppen Midnight Hawks och från Tyskland Eurofighter Typhoon.
Mäktigast var kanske den åttamotorgiga bombaren Boeing B-52 från USA som gjorde en överflygning, eskorterade av JAS 39 Gripen.
För de historiska inslagen stod bland annat Swedish Air Force Historic Flight med AJ 37 Attackviggen, J 29 Flygande Tunnan, J 32 Lansen och J 35 Draken.
För ljuv propellermusik svarade Flygande Veteraners DC-3 Daisy, Biltemas Spitfire och Mustang samt Team 50 med sina fem Saab Safir. De senare i avancerad flygning i femgrupp med äldste piloten i den aktningsvärda åldern av 78 år!
I markutställningen kunde besökarna på nära håll studera Flygvapnets alla aktuella flygplanstyper, inklusive signalsspaningsflygplan och den flygande radarstationen Argus.

Svensk Flyghistorisk Förening var på plats tillsammans med ett stort antal andra föreningar, frivilligförsvaret, flygmuseer, Flygvapnets olika tjänstegrenar samt Försvarsmaktens rekrytering.
I den välbesöka och välbemannade SFF-montern bedrevs medlemsrekrytering samt försäljning av böcker och flygplansmodeller. Flera av styrelsemedlemmarna var på plats för att träffa gamla och nya medlemmar, något som var mycket uppskattat.

 

En del av bemanningen av SFF-montern utgjordes av fr v Rune Westergren, Kenneth Göransson, Richard Evers, Andreas Herlitz, Christina Lindberg och Thomas Allard.

 

Tre SFF-ordföranden var på plats på Ärna. Fr v Stieg Ingvarsson, Thomas Allard och Ulf Edlund, den senare med sin skapelse Saab 340 i bakgrunden. 

 

Christina Lindberg visade upp sin nya bok Vingprofiler om betydande personer inom det svenska flyget.

 

Flygvapnets skolflygplan SK 60 sjunger snart på sista versen.
I bakgrunden den återuppståndna flottiljen F 16:s kanslibyggnad och flygledartorn.

 

Bilden visar bara en bråkdel av den månghövdade publiken i det väl tilltagna flyguppvisningsområdet.

 

Mera svenskt än så här kan det knappast bli! Fyra av Saabs flygplanstyper i sammanhållen och svårtflugen formation under blygrå himmel tar farväl av flygdagspubliken.