I detta nummer bland annat:

Ordföranden har ordet

Olov Sundgren till minne

Med en blivande ÖB till BB

Projekt flygande J 22 – Del 3

SwAFHF Propeller

EAA Fly-In och Veteranflygpriset

”Sextons” karikatyrer: Nils Söderberg

Flygvapnets flygflottiljer: F 16

Överlevaren DC-7C Yngve Viking

Heinrich Kipp – segelflygets start

Flygvapnets tankbilar – Del 1

Diverse om Saab 105 – Del 1

Inbjudan till Flyglitteraturträffen

Modellhörnan – Bensen Gyroglider

Nytt i SE-registret

Yngste svensk över Atlanten

SG 38 till Flygmuseet F 21

Notiser

Brevlådan

Föreningsnotiser

Mötesverksamhet                        

Medlemsservice