Text: Ulf Delbro
Bild: Daniel Karlsson

Nu har det hänt – Götaverkens först tillverkade exemplar av sportflygplanet GV 38, inregistrerad som SE-AHC i oktober 1938, flög återigen den 28 juli 2022 efter ett renoveringsarbete som Göteborgs Veteranflygsällskap, GVFS, bedrivit sedan 1998, dvs under 24 år!

Den mycket efterlängtade flygningen, som gjordes av Filip Gerhardt pågick under 20 minuter och allt gick bra. Nu skall fortsatta flygprov genomföras under totalt 25 timmar och utan passagerare vilket krävs för att flygplanet skall få ett luftvärdighetsbevis.

Renoveringen av SE-AHC påbörjades 1998 i GVFS bygglokal på Säve. Det gick ganska trögt under lång tid, men renoveringen satte fart när man 2003 fick möjlighet att flytta ner i flygupplevelsecentret Aeroseum på Säve efter erbjudande från chefen för anläggningen Roger Eliasson.

Vid denna tidpunkt ägde GVFS redan en GV 38, SE-AHG, inköpt 1991. Detta flygplan är fortfarande luftvärdigt och i GVFS ägo och är efter en konvertering 1963 utrustad med en 85 hk Continental boxermotor.

– Det är oerhört glädjande, att vi nu kunnat avsluta renoveringsarbetet och inleda flygutprovning av SE-AHC, säger Gert Böll, ordförande i GVFS, det har varit mycket efterlängtat påpekar han. Genom att flygplanet är utrustat med originalmotorn, en 90 hk Le Blond stjärnmotor, är det ett verkligt unikt flygplan såsom det enda flygande exemplaret i sitt slag i världen.

– Eldsjälarna i GVFS byggrupp, 10-15 mycket hängivna och kolossalt duktiga medlemmar har utan tvekan gjort en väldigt värdefull flyg- och industrihistorisk insats i och med den mycket omfattande renoveringen av både flygplan och motor som genomförts, betonar Gert Böll, som även vill ge stor eloge till Filip Gerhardt för väl genomförd premiärflygning med SE-AHC!  

SE-AHC varmkörs

Ovan & Nedan: SE-AHC premiärflygs den 28 juli 2022 efter 24 års renovering


 

Filip Gerhardt (t.v.) eftersnackar med Ralph Duell, nestorn i GVFS byggrupp.