I detta nummer bland annat:

Ordföranden har ordet

Årsmötet 2022                                           

Saab 210 återfår originalmålning              

”Sextons” karikatyrer: Knut Leuhusen     

SAS flotta 2022                                         

Kunde Scandia ha stjälpt SAS?              

Arlanda 60 år                                           

Första landningen på Halmsjön              

Dala Airport 50 år                                   

”Jämna år” 2022…                                  

Flygvapnets flygflottiljer: F 15               

40 år sedan JAS- avtalet               

Oväntad Whitley-visit                             

Blå Johan filmstjärna!                             

Sagan om åtta österrikiska Safirer

Inskolning på An-2                                 

Flygrekord i plast!                                   

Modellhörnan – Beech Super King Air

Nytt i SE-registret                                   

Föreningsnotiser                          

Brevlådan                                     

Minnen från Malmö                                

Mötesverksamhet                        

Medlemsservice