Flygvapenmuseums experimentflygplan Saab 210 Draken kommer att återfå sin svarta originalmålning. Skälet till den nuvarande röda målningen härrör från ett lastningsmissöde vid en markutställning varvid flygplanet skadades. Det reparerades vid en närbelägen verkstad vilken sannolikt i brist på korrekt målnings- och märkningsunderlag i färg, gav det den röda målning av nosen, fentoppen m m som flygplanet haft sedan dess.
Skälet till att flygplanet ursprungligen hade svartmålad nos, var att det lättare skulle följas av de teodoliter som Saab hade för att följa flygplanet utmed provflygningsstråken vid Kolmården. Flygplanet lär också under en tid varit försett med en svart/vit rundel av samma skäl. I anslutning till det på Flygvapenmuseum utställda flygplanet, ställs ibland frågan om det bar raketattrapper under vingarna. Svaret är ja. Det förekom som ett led i utprovningen.
När J 35 kom 1955, fick Saab 210 lämna ifrån sig sitt namn Draken till det nya jaktflygplanet.

En färgbild som visar Saab 210 Drakens originalmålning. I förarsitsen provflygaren Bengt Olow. Huvuddelen flygningar utfördes av Olle Klinker.
Foto Saab

Ytterst få färgbilder visar Saab 210 Draken i luften. Här dock en sådan sydost om sjön Roxen. Bilden har förmedlats till SFF arkiv av Erik Bratt, flygplanets konstruktör.

Saab 210 Draken i sin felaktiga målning på Flygvapenmuseum.
Foto Lennart Berns