Text och foto: Lennart Berns

En av f.d. Saab Nyge Aeros Mitsubishi MU-2 har överförts till Flygvapenmuseum. Typen började tillföras målflygverksamheten 1974. Unikt med japanska MU-2 är att den saknar skevroder och i stället är försedd med spoilers. Motorerna är två av turboproptyp, Garret AIResearch TPE-331 (beteckning vid inköp) och maxfarten 580 kilometer i timmen. Ombyggnaden för målflyg har huvudsakligen ägt rum i Sverige. Totalt kom nio MU-2 att anskaffas.

Kuriosum är att Mitsubishi MU-2 var det första flygplan som fabriken konstruerade och tillverkade efter andra världskriget. Mest kända typ var jaktflygplanet Mitsibishi A6M Zero.