Årsmöte 2022 kommer att genomföras som digitalt möte lördag den 23 april 2022, kl 15:00 – 18:00.

Kallelse, dagordning och övrig information kommer att finnas i SFT 1.