Text och foto: Lennart Berns

Alltsedan planerna på ett svenskt civilflygmuseum började diskuteras för 60 år sedan, har statsmakterna visat ett ljumt intresse för flyghistoria som kulturhistoria. Till nu. Statens Kulturråd har beviljat Arlanda Flygmuseums Vänner ett sexsiffrigt bidrag för att vidmakthålla och utöka de samlingar vilka vänföreningen är satta att förvalta.
I samlingarna ingår bland annat Sveriges första inrikesflygplan, det skrynkliga nospartiet från Dana Viking som kraschlandade på en åker i Gottröra, Håkan Lans flygplan i vilket han utvecklade det navigationssystem för luft- och sjöfart som idag är världsledande, samt mycket annat.
Samlingarna, som ligger invid Swedavias långtidsparkering Alfa, öppnar igen lördagen 8 januari, 2022.

Arlanda Flygsamlingar är kultur

Arlanda flygsamlingars hemsida