Text: SFF Webmaster

Vid årets Flyglitterturträffen Malmen (FLIT) blev, lördagen den 2 oktober, boken Caravelle i Sverige och Norden av Michael Sanz utsedd till Årets svenska flygbok 2021. Boken är 2020 års flyghistoriska revy (Medlemsbok) från Svensk Flyghistorisk Förening (SFF).

Årets flyghistoriska revy från Svensk Flyghistorisk Förening handlar om Sud Aviation SE-210 Caravelle i Sverige och Norden. Det är en gedigen beskrivning av Caravelle från projektstarten i början av femtiotalet till pensioneringen från svenska flygvapnet 1998.
Boken inleds med att beskriva fransk flygindustri fram till konstruktionen av Caravelle. Sedan följer serieproduktion, introduktionen i SAS och ett stort kapitel om Caravelle i trafik hos SAS. Därefter om Caravelle som TP 85 i flygvapnet, i tjänst hos Transwede, Finnair och Sterling Airways. Boken avslutas med kapitel om bevarade Caravelle-flygplan, Le Caravelle Club, flygplandata, lista över flygplanindivider och personregister.

Den vinnande bokens författare och redaktör, Michael Sanz och för FLIT, Sven Scheiderbauer och Henrik Tisell. Foto Mats Averkvist

 

 

Flyglitterturträffen Malmen – FLIT

Flyglitteraturträffen FLIT är en årligt förekommande träffpunkt för flygboksintresserade.
Flyglitteraturträffen som höll sitt första möte 1984 är inte någon förening eller klubb utan en helt fristående samling människor som träffas för att fördjupa sig i flygböckernas värld. Flyglitteraturträffen är helt fristående från t ex SFF och andra organisationer, även om de flesta som deltar i träffarna är medlemmar i SFF och ÖFS. Flyglitteraturträffen förkortas FLIT. Flyglitteraturgruppen är ledningsgruppen för Flyglitteraturträffen och består av en handfull personer med stor entusiasm för flyglitteratur.