Text och foto Lennart Berns

Det är alltid spännande att besöka Västerås Flygmuseum eftersom där alltid är liv och rörelse tack vare att samlingarna till stor del består av luftvärdiga flygplan! Då och då rullas de ut från hangaren för kortare eller längre flygturer.
Museet får också ofta besök av gästande flygplan. Söndagen den 29 augusti var inget undantag i fråga om flygaktiviteter. På plattan stod två DHC Chipmunk, en typ som är sparsamt förekommande i Sverige. Några av medlemmarna i Team 50 passade också på att träna i sina Saab Safir. Annan aktivitet på plattan var iordningställande av Flygande Veteraners DC-3 Daisy som skall delta i en TV-inspelning i veckan.

Även den statiska delen av museet är statt i förändring. Förutom en ny foajé med kafé, bokförsäljning och besöksdisk samt ett antal fantastiska skalamodeller i storskala hängande i taket, har även själva utställningen gjorts om.
I ett antal montrar visas nu F 1-flottiljens historia, alltifrån uppsättandet 1926 till nedläggningen. Här finner man bland annat legendariske flygvapenchefens Sven-Olof  Olson uniform; han var under en period flygchef på F 1 och det var också här han inledde sin karriär som nattjaktpilot. En hel monter ägnas de amerikanska bombflygplan som efter nödlandning trängdes på Hässlöfältet, över 100 stycken, samt deras besättningar. Utmed en långvägg finns numera en bildkavalkad över Flygvapnets historia. Sevärt och tankeväckande.

Museet är öppet varje söndag från klockan 1100. Inträdet för vuxna är en hundralapp vilken oavkortad bidrar till årshyran för hangaren som är närmare en miljon kronor! Ingen statlig eller kommunal sponsring här inte!
Annan intäktskälla är de simulatorer som museet driver. Allt arbete sker ideellt. Varför inte göra museet till nästa söndags utflyktsmål?


Efter ombyggnad har foajen fått ett helt nytt utseende. I taket hänger många fina modeller som bara de är värda inträdet! Skänkta flygböcker säljs till pris som köparen avgör!

 

 

Utmed en hel vägg i hangaren har museivolontärerna uppfört en bildkronologi från Flygvapnets uppsättande 1926 och framåt. Kronologier i bild och text över flygets utveckling är viktiga!

 

Kanadensiska skolflygplanet de Havilland Canada Chipmunk var grundskolflygplan i många länders flygvapnen, bland dem RAF. Några fann vägen till Sverige som ”civilister”.

 

 

Pipers första tvåmotor Apache från 1956, en flyghistorisk klenod. Just denna individ har haft många målningar genom åren.

 

Det skall börjas i tid! För de yngsta finns trampflygplan vilka ständigt är i rörelse på det stora hangargolvet. Månne sitter dessa småkillar som piloter i JAS 39 Gripen om tjugo år …?