Text och foto Lennart Berns

Trots grådask och regn lystes Tullinge och gamla F 18 upp, om än i överförd bemärkelse, när monumentet Kungl. Huvudstadsjakten invigdes med pompa och ståt.
Det var torsdagen den 26 augusti efter flera års ideellt arbete av F 18 kamratförening att få allt på plats. I rondellen utanför gamla vakten stiger nu två Drakar till väders, som kunde det sett ut när F 18 var Drakenflottilj och svarade för en stor del av incidentberedskapen. Själva ceremonin inleddes med att en radiostyrd J 35 Draken i F 18 målning och märkning, taxade runt framför den månghövdade publiken, och trumpetfanfar. Kamratföreningen ordförande Gunnar Persson berättade därefter om monumentets tillkomst samt förrättade invigning. Därefter talade biträdande flygvapenchefen brigadgeneral Anders Person dels om kommande förändringar i Flygvapnet vilka bland annat innebär att F 16 i Uppsala återuppstår och hur östra mälardalsområdet härigenom åter får ett jaktförsvar, dels om kamratföreningarnas stora betydelse att vårda Flygvapnets historia och traditioner.

Efter själva ceremonin ägde en sammankomst rum i före detta stridslednings- och luftbevakningsskolans (StrilS) lokaler vilka bland annat innehåller F 18 traditionsrum. Gunnar Persson tackade de sponsorer som varit behjälpliga vid monumentets uppförande, bland dem PEAB och den intilliggande Ica-butiken. Av inbjudna gäster talade förre flygvapengeneralen Bert Stenfeldt och brigadgeneralen Anders Persson.

Det av F 18 kamratförening uppförda Drakenmonumentet ligger mellan gamla flottiljentrén och ICA Nära i Riksten. Utanför butiken finns en skylt som berättar om bakgrunden till monumentet och hur det skapades.