Efter ett och ett halvt år med flygdags- och modelltävlingstorka börjar det nu röra sig lite igen i Flygsverige och även i Europa.
SFF medlemssida finns nu en aktuell lista med flygdagar och Fly In, modellbyggetävlingar (IPMS) och modellflygtävlingar i Sverige och till viss del i Europa för resten av året.
Du som är medlem hittar listorna under Medlemmars sida – Flygdagar mm.
Skulle du inte vara medlem är detta lätt fixat, gå in på https://flyghistoria.org/medlemsanmalan/.

Mycket nöje!