Nu har en uppdaterad version av SFF-filmen färdigställts och den nås från samma länkar som tidigare på hemsidan.
Filmen är på drygt 8 minuter och presenterar i ett nötskal fördelarna med att vara medlem i SFF.

Filmen har mycket stor betydelse för att informera om SFF i den rådande situationen med Corona-pandemin, som kraftigt begränsar möjligheterna till personligen framförd information.

Du kan se filmen här!