Sven-Olof Olson föddes i Oskarshamn den 26 november 1926.
Efter studentexamen i Kalmar 1945 utbildade han sig till stridsflygare och blev fänrik 1948. Han placerades vid nattjakten i Västerås där han flög de Havilland Mosquito och Venom.

1950 tilldelades han Stockholmstidningens bragdmedalj efter en nödlandning med en Mosquito under extremt besvärliga förhållanden. Fyra år senare fick han i mörker och dåligt väder motorstopp i en Venom men lyckades efter 22 minuters glidflykt lokalisera fältet och landa.

Under åren som närmast följde, var han bland annat expert och tongivande i utbyggnaden av ett modernt stridslednings- och luftbevakningssystem, Stril 60, som var en djärv satsning på långt driven datorisering.

Han var också chef för F 20 och F 16 i Uppsala innan han rekordung, 46 år, utnämndes till generalmajor med placering i Försvarsstaben. Han blev därefter chef för attackeskadern E 1 och 1980 chef för Milo Syd innan han 1982 av regeringen utsågs till chef för Flygvapnet.
Med ett flygpass i Viggen avslutades den militära karriären med pension 1988. Därpå följde många framgångsrika år i näringslivet och för sin talekonst uppskattad föreläsare och föredragshållare.

Han avled natten till den 20 april 2021.

 

SFF kommer att hedra Sven-Olofs person och gärning mera utförligt i kommande SFT.

Thomas Allard
 Ordförande SFF