Text: Lennart Berns

Infarten till F 11 Museum på Skavsta utanför Nyköping pryds sedan cirka två år tillbaka av en S 35E, spaningsversionen av Saab Draken.
Med ytterligare två extratankar under buken är restaureringen nu i huvudsak klar, meddelar chefen för F 11 Museum Stieg Ingvarsson. I sin nuvarande konfiguration representerar typen de långväga spaningsuppdrag som flögs över Östersjön på höjder så lågt som tio meter.

Flygplanet i fråga är registrerat 35959, den sista spanings-Draken som flög på F 11-flottiljen innan den lades ner 1979. Som ett av fyra flygplan deltog det i avskedsflygningen den 20 juni samma år. 35959 tillhörde därefter och fram till 1989 Försvarets Materielverks försökscentral på Malmen (FC). Flygplanet är utlånat till F 11 Museum av Flygvapenmuseum.

Restaureringen är sponsrad av överste Göte Pudas, före detta pilot vid andra divisionen på F 11 mellan 1967 och 1978.