Årets årsmöte kommer ju att vara digitalt – för första gången!

Inte nog med det, det blir två årsmöten på samma gång, också det “en first”!

….och för att fullborda detta historiska “Kinderägg” så är nu också tiden för anmälan utsträckt till: Senast 15 april!

Således är det inte för sent för medlemmar att anmäla sig till detta unika årsmöte!       

Mer information under “Medlemmars sida” – och i SFT 1-2021

När du anmält dig så kommer du att i god tid via e-post få dig tillsänt instruktioner (det är inte alls svårt) för hur du skall göra.