Text: Lennart Berns

Flygvapenchefen har beslutat att Flygvapnets nya skolflygplan, ersättaren för SK 60, skall betecknas SK 40. Typen är ännu inte beslutad, men kommer att vara ett flygplan av turboproptyp.
Efter BT-skedet (Basic Training) skall eleverna fortsätta med JAS 39C/D innan inflygning på JAS 39E genomförs.
Den tidigare upphandlingsrundan avbröts efter att inget av de offererade flygplanen fullt ut uppfyllde ställda krav. Utvärderingen av det nya skolflygplanet, med arbetsbeteckningen BTA+, bedöms vara genomförd v.18.

Vad kommer efter SK 60?; bild ur SFF bildarkiv.