Text: Lennart Berns

Saab Nyge Aeros båda Learjet 35A med registreringarna SE-DHO och SE–DHP kommer att överföras till Försvarets Materielverk – FMV T&E (Test & Evaluering, f d FC) med beteckningarna 35-195 och 35-075.
Flygplanen kommer att kronmärkas och införas i det militära registret. Någon TP-beteckning kommer inte att uttas, utan kommer de att benämnas LJ35.

Flygplan 35-195 står just nu still i avvaktan på att alla verksamhetstillstånd från den militära flyginspektionen (FlygI) ska bli klara, och beräknas att komma i luften inom några veckor.
Den 1 mars kommer flygplan 35-075 gå igenom samma procedur, dvs att överföras från civilt till militärt typregister och detta beräknas vara klart under april månad.
I slutet på mars kommer FMV T&E att börja bedriva målflygverksamhet på uppdrag av Försvarsmakten, inledningsvis med målgång och störning.

Flygplanen kommer att baseras på FMV T&E i Malmslätt och kommer att flygas av Försvarets Materielverk anställd personal.

Flygplan av typen Learjet började tillverkas 1963 och har hittills byggts i över 3000 exemplar. Nu meddelar emellertid nuvarande tillverkaren Bombardier att Learjet slutar tillverkas i slutet av innevarande år.

Learjet 35A med civilregistreringen SE-DHO har nu överförts till militära registret.
Foto Lennart Berns